ПОЗНАЧЕННЯ ЗВУКІВ МОВЛЕННЯ НА ПИСЬМІ. АЛФАВІТ

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§21. ПОЗНАЧЕННЯ ЗВУКІВ МОВЛЕННЯ НА ПИСЬМІ. АЛФАВІТ

229. Прочитайте прислів’я, витлумачте значення кожного.

1. Азбука – до мудрості дорога. 2. Азбука – то драбина до знань. 2. Спочатку “аз” та “буки”, а потім підуть і науки. 4. Слово – вітер, письмо – грунт.

Що вам відомо про походження слів азбука, абетка, алфавіт?

– Поясніть, чим писемне мовлення відрізняється від усного.

Для того щоб обмін інформацією та думками відбувався в писемній формі, потрібно усне (звукове)

мовлення перевести в мовлення писемне, тобто звуки позначити на письмі.

Знак, який слугує для позначення на письмі звука, називається літера (буква).

Знаки письма вивчає розділ науки про мову, що зветься графіка. Літера – це графічний знак.

Крім літер, існують такі графічні знаки: апостроф (‘), дефіс (-), знак наголосу, знак переносу та розділові знаки (крапка, кома, тире, двокрапка та ін.).

Розміщені у встановленому порядку літери становлять алфавіт (азбуку, абетку). Усього в українській мові 33 літери.

ПОЗНАЧЕННЯ ЗВУКІВ МОВЛЕННЯ НА ПИСЬМІ. АЛФАВІТ

230. Прочитайте уривки з віршів. Назвіть графічні знаки, за допомогою яких

зроблено записи уривків.

Веселе місто Алфавіт.

Йому сьогодні наш привіт.

До нього нам лягає путь, –

У ньому літери живуть.

Веселе місто Алфавіт.

В нім кожне слово – цілий світ.

В нім кожна літера жива –

Із них складаються слова.

Т. Коломієць.

– В азбуці остання я? –

Налякалась буква Я.

– Хай і так, хай і так, –

Заспокоїв м’який знак. –

Літера важлива ти,

І тебе не обійти!

Я ж між буквами мовчу,

Звуки м’якшити учу!

За Г. Бойком.

Поясніть значення стійкого словосполучення “не можна обійти”.

231. Запишіть подані слова за алфавітом.

Калина, яблуня, казка, хата, будинок, світлиця, мальва, чорнобривець, криниця, бджілка, лелека, гудзик, прислів’я, зірка, місяць, дзюрчати, злива, дощ, пісня, мати, колискова, хрущ, журавель, радість.

Поясніть, як розмістити за алфавітом слова, що починаються з однієї літери.

– Чому списки укладають саме за алфавітом? Наведіть приклади таких списків.

Які з поданих слів називають українські символи та обереги?

232. Прізвища українських художників запишіть за алфавітом.

Шевченко Тарас, Пимоненко Микола, Мурашко Олександр, Труш Іван, Васильківський Сергій, Яблонська Тетяна, Заливаха Опанас, Божій Микола, Трутовський Костянтин, Горська Алла, Марчук Іван, Самокиш Микола, Касіян Василь, Їжакевич Іван, Кричевський Василь, Гуменюк Феодосій.

Зберіть інформацію про твори сучасних українських художників. Організуйте в класі виставку репродукцій їхніх творів.

ПОЗНАЧЕННЯ ЗВУКІВ МОВЛЕННЯ НА ПИСЬМІ. АЛФАВІТ

Алла Горська. Абетка

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПОЗНАЧЕННЯ ЗВУКІВ МОВЛЕННЯ НА ПИСЬМІ. АЛФАВІТ - Українська мова