Працездатне населення

Працездатне населення – більшість дорослих членів суспільства, здатних до праці завдяки своїм фізичним, розумовим, психофізіологічним та іншим якостям, спроможних займатися трудовою діяльністю, певними видами конкретної праці і створювати матеріальні і нематеріальні (у т. ч. духовні) блага. Працездатний вік – це вік, який встановлює держава з урахуванням національних, культурних, історичних традицій тощо. Тому в різних країнах він неоднаковий. Наприклад, у Великобританії, Німеччині повнолітніми вважаються особи, які досягли 18 років,

у Франції – 19, у Бельгії – 21, у Нідерландах – 23. В Україні повнолітніми є особи, яким виповнилося 18. Працездатний вік фактично настає переважно раніше, але при цьому встановлюється менша тривалість робочого дня і нижчий рівень оплати робочої сили. Так, у Франції, Іспанії та інших країнах для працюючих віком до 18 років встановлено нижчий мінімум заробітної плати (від 10 до 30% мінімуму для дорослих). За умови низької тривалості життя в Україні працездатний вік майже половини населення є надмірно коротким. До того ж він скорочується через важку і виснажливу працю бл. 500 тис. дітей шкільного віку від 7 до 12 років (2001). До
П. н. умовно відносять підлітків віком 12-15 років, дітей, які допомагають дорослим на різних видах робіт, а також пенсіонерів, які беруть участь у трудовому процесі. Особи непрацездатного віку, які мають певну здатність до праці, належать до населення з обмеженою працездатністю. Всі працюючі незалежно від віку становлять економічно активне населення, всі інші працездатні – економічно неактивне населення (зокрема, безробітні, військовослужбовці, молодь, що навчається, працівники міліції та ін.). В Україні 2000 із 49,3 млн осіб у віці, молодшому за офіційно працездатний, налічувалося 9,2 млн осіб, у працездатному – 28,4 млн і старшому – 11,4 млн осіб. З 1994 по 2004 унаслідок глибокої демографічної кризи кількість населення скоротилася майже на 4 млн осіб, що водночас означає істотне погіршення процесу відтворення П. н., а отже, трудових ресурсів України. Лише за 2000-2003 чисельність населення працездатного віку скоротилась з 21,5 до 21 млн осіб. Крім того, якість П. н. погіршується також внаслідок низького та нижчого за середній стану здоров’я бл. 75% чоловіків і жінок. Такий стан П. н. є у кінцевому підсумку результатом хибної економічної політики за роки незалежності.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Працездатне населення - Економічний словник