Практична робота № 1. Різноманітність членистоногих

1. В, 2. В, 3. В, 4. В, 5. В, 6. Г, 7. В, 8. А, 9. Г, 10. А, 11. А, 12. Б

Мета: з’ясувати загальні ознаки членистоногих, навчитися розподіляти їх на ракоподібних, павукоподібних і комах за ознаками зовнішньої будови.

Хід роботи.

КЛАС РАКОПОДІБНІ

КЛАС ПАВУКОПОДІБНІ

КЛАС КОМАХИ

Клас налічує 50 тис. видів.

1. Середовище існування – водне.

2. Відділи тіла – головогруди, черевце. Черевце сегментоване. Голова і груди злиті.

3. На голові розташовані дві пари вусиків – довгі

(дотик, нюх), короткі (звук, рівновага); одна пара складних очей, складаються з 3000 простих вічок, очі – фасеточні, зір – мозаїчний.

4. Груди несуть кінцівки – три пари ногощелеп; 5 пар ходильних ніг.

5. Органи дихання – зябри.

6. Органи виділення – 2 пари зелених залоз.

7. Різностатеві тварини.

8. Розвиток прямий.

Клас налічує 70 тис. видів.

1. Середовище існування – наземне.

2. Відділи тіла – головогруди, черевце. Черевце несегментоване.

3. Вусики відсутні. На голові чотири пари простих очей.

4. Є 4 пари ходильних ніг, ного – щелепи (знаходять, захоплюють і утримують здобич),

верхні щелепи – хеліцери (слугують для прокушування зовнішніх покривів здобичі і введення в неї отрути).

5. На черевці кінцівки видозмінені у павутинні бородавки.

6. Органи дихання – пари легеневих мішків або трахеї.

7. Органи виділення – мальпігієві судини.

8. Різностатеві тварини. Запліднення внутрішнє.

9. Розвиток прямий.

Це найчисленніша група членистоногих, налічує 1 млн. видів.

1. Середовище існування – наземне. Повсюдно.

2. Відділи тіла – голова, груди, черевце. Черевце сегментоване.

3. На голові одна пара вусиків (органи дотику і нюху), одна пара складних фасеткових очей і прості вічка, ротові органи.

4. Ротові органи утворюють ротові апарати різних типів: гризучий; колючо-сисний; гризучо-лижучий; сисний.

5. Груди несуть 3 пари кінцівок. Залежно від способу пересування кінцівки за будовою можуть бути: ходильні або бігальні; стрибальні; риючі; хапальні; плавальні.

6. Мають 2 пари крил.

7. Черевце сегментоване, кожний сегмент має пару дихалець, може мати жало або яйцеклад.

8. Органи дихання – трахеї – система трубочок.

9. Органи виділення – мальпігієві судини.

10. Нервова система – надглотковий нервовий вузол, перетворений на “головний мозок”, що забезпечує складну поведінку.

11. Різностатеві, статевий диморфізм.

12. Запліднення внутрішнє, відкладання яєць.

Розвиток з повним або неповним перетворенням.

ОСНОВНІ РЯДИ КОМАХ

РЯД, КІЛЬКІСТЬ ВИДІВ

ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ

ПРЕДСТАВНИКИ

НЕПОВНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ

Прямокрилі, 20 тис.

2 пари крил, перша пара – надкрила із прямим жилкуванням, задні – віялові перетинчасті. Ротовий апарат гризучий. Задні ноги стрибальні.

Звичайний коник, домовий цвіркун, азійська сарана, цвіркуни, капустянки

Рівнокрилі

2 пари тонких крил, подібних за формою. Ротовий апарат колючо-сисний.

Попелиця, цикада

Напівтвердокрилі (Клопи), 30 тис.

2 пари крил, перша пара – напівнадкрилля, задні – перетинчасті, складені пласко в стані спокою на спині. Ротовий апарат колючо-сисного типу.

Водомірки, гладиш, постільний клоп, ягідні клопи, шкідлива черепашка

Бабки, 4,5 тис.

2 пари сітчастих крил. Тіло витягнуте. Голова рухлива, очі дуже великі. Ротовий апарат гризучий.

Коромисло, лютка, стрілка

Воші, 150

Крила зменшені. Чіпкі ноги. Паразити людини й таргани. Ротовий апарат колючо-сисний.

Людська воша (головна й платтяна).

Таргани, 2,5 тис.

2 пари крил, передня пара – шкірясті надкрилля, задні – перетинчасті. Ротовий апарат гризучий. Яйця відкладають в оболонці.

Чорний тарган, рудий тарган

ПОВНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ

Твердокрилі (Жуки), 250 тис.

2 пари крил, передня пара – тверді надкрила без жилок, задні – перетинчасті. Ротовий апарат гризучий.

Травневі жуки, бронзовки, жужелиця, довгоносик, сонечка

Лускокрилі (Метелики), 140 тис.

2 пари крил, покритих лусочками. Ротовий апарат сисний (у личинок-гусениць – гризучий).

Капусниця, репниця, кропивниця, денне павиче око, махаон, бражники

Двокрилі, 80 тис.

1 пара сітчастих крил, задні крила перетворені на дзизкальця. Ротовий апарат лижучий або колючий.

Домова муха, ктирі, гедзі, комар звичайний

Перетинчастокрилі, 300 тис.

2 пари сітчастих крил (задні менші за передні). Ротовий апарат гризучий або гризучо-лижучий. Другій і третій сегменти можуть утворювати стебельце. На кінці тіла може бути жало або яйцеклад.

Медоносна бджола, джмелі, оса звичайна, руда лісова мураха, їздці

Блохи, 1 тис.

Крила зменшені. Кінцівки добре розвинені, особливо задні (стрибальні). Ротовий апарат – колючо-сисний.

Блоха пацюкова

Висновки. 1. Всі види типу Членистоногих мають загальні ознаки: хітиновий покрив, членисту будову тіла і кінцівок. 2. Тип Членистоногі поділяється на класи Ракоподібні, Павукоподібні, Комахи за ознаками зовнішньої будови: кількість відділів тіла, наявність та кількість вусиків, очей, кількість ходильних ніг. 3. Всі тварини типу Членистоногі мають ознаки зовнішньої та внутрішньої будови, які забезпечують пристосування до середовища існування.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Практична робота № 1. Різноманітність членистоногих - ГДЗ з біології