Практична робота № 2 “Розв’язання експериментальних задач”

Тема 2

ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 36

Тема. Практична робота № 2 “Розв’язання експериментальних задач”

Цілі уроку: перевірити знання правил техніки безпеки, навички роботи з лабораторним устаткуванням, хімічними реактивами, навички проведення хімічного експерименту; перевірити навички практичного використання знань про фізичні й хімічні властивості речовин різних класів неорганічних сполук.

Тип уроку: практичне використання знань, умінь і навичок.

Форми роботи: практична робота.

Обладнання:

Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів, реактиви й устаткування за інструкцією до практичної роботи № 2.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Перевірка домашнього завдання, актуалізація опорних знань

Повторення правил техніки безпеки в кабінеті хімії, під час проведення хімічного експерименту, інструктування перед початком практичної роботи.

III. Виконання практичної роботи за інструкцією

IV. Оформлення звіту про виконану роботу в зошитах, формулювання висновків щодо роботи

V. Домашнє завдання

Повторити фізичні й хімічні властивості класів неорганічних сполук, способи їх одержання.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)


Практична робота № 2 “Розв’язання експериментальних задач” - Плани-конспекти уроків по хімії