Практична робота 2. Властивості етанової кислоти

II Семестр

Тема 4. ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Урок 40

Тема уроку. Практична робота 2. Властивості етанової кислоти

Цілі уроку: продовжити формування навичок роботи з хімічними речовинами й лабораторним устаткуванням; перевірити знання техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії; поглибити знання учнів про хімічні властивості карбонових кислот на прикладі оцтової кислоти; визначити рівень засвоєння знань хімічних властивостей карбонових кислот.

Тип уроку: практичне використання знань, умінь і навичок.

Форми

роботи: виконання експерименту, складання звіту.

Обладнання: відповідно до інструкції.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Перевірка домашнього завдання

Самостійна робота

Завдання 1. Здійсніть перетворення.

Варіант І

C2H4 Практична робота 2. Властивості етанової кислоти C2H5 – OH Практична робота 2. Властивості етанової кислоти CH3 – COOH Практична робота 2. Властивості етанової кислоти (СН3 – СОО)2 Mg

Варіант ІІ

CH3 – COONa Практична робота 2. Властивості етанової кислоти CH3 – COOH Практична робота 2. Властивості етанової кислоти CH3 – COOC2H5OH Практична робота 2. Властивості етанової кислоти CH3 – COOH

Завдання 2. Розв’яжіть задачу.

Варіант І

Обчисліть масу естеру, що вийде в результаті взаємодії 30 г оцтової кислоти й 30 г етанолу.

Варіант

ІІ

Обчисліть масу калій гідроксиду, з масовою часткою КОН 30 %, необхідну для нейтралізації 70 г розчину оцтової кислоти з масовою часткою CH3 – COOH 15 %.

III. Повторення правил техніки безпеки в кабінеті хімії, під час проведення хімічного експерименту, інструктаж перед початком практичної роботи

IV. Виконання практичної роботи за інструкцією

V. оформлення звіту про виконану роботу в зошиті, формулювання висновків по роботі

VI. Домашнє завдання

Повторити хімічні властивості спиртів і карбонових кислот.

Контрольні запитання

1. Функціональну групу – C00H містять молекули:

А) естерів;

Б) етерів;

В) спиртів;

Г) альдегідів;

Д) кетонів;

Е) карбонових кислот.

2. З наведених структур виберіть ту, що відповідає молекулі жиру:

Практична робота 2. Властивості етанової кислоти

3. Укажіть речовину, що утвориться в результаті окиснення пропаналю:

А) пропанол;

Б) пропіловий естер оцтової кислоти;

В) пропіонова кислота;

Г) метилетиловий естер.

4. Етилацетат можна одержати в результаті взаємодії:

А) метанол + мурашина кислота;

Б) етанол + мурашина кислота;

В) метанол + оцтова кислота;

Г) етанол + оцтова кислота.

5. Для одержання 1,5 моль етилового етеру мурашиної кислоти витратили 138 г етанолу. Якою є масова частка виходу етеру (у %) від теоретично можливого?

А) 50 %;

Б) 75 %;

В) 85 %;

Г) 95 %.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Практична робота 2. Властивості етанової кислоти - Плани-конспекти уроків по хімії