Практична робота 3. Пошук інформації в базі даних. Упорядкування даних

ТЕМА 5.5. БАЗИ ДАНИХ. СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ (10 ГОДИН)

Урок 63

Практична робота 3. Пошук інформації в базі даних. Упорядкування даних

Мета:

– оволодіння методами пошуку інформації в базі даних, вивчення засобів упорядкування даних;

– розвивати в учнів упевненість у собі, у своїх можливостях під час застосування набутих знань на практиці;

– виховання особистості національно самосвідомої, яка знає та поважає культуру і традиції своєї Вітчизни.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних

знань

Інтелектуальна розминка або просто опитування за базовими запитаннями:

1. З яким типом баз даних працює СУБД Access?

2. Яке розширення файла, в якому зберігається база даних СУБД Access?

3. З якими об’єктами працює СУБД?

4. Заповніть таблицю, вказавши призначення кожного з об’єктів СУБД:

Об’єкт

Призначення

Таблиця

Запит

Форма

Звіт

Макрос

Модуль

Перевірка виконання домашнього завдання. Парад діаграм Венна, їх самоаналіз та взаємоаналіз.

II.

Виконання завдань практичної роботи

Вивчення теоретичних основ:

Методи пошуку інформації у таблицях БД:

1. Вказівка “Знайти”

2. Побудова виразів для пошуку даних.

3. Створення Запитів.

4. Використання фільтрів.

Основні типи запитів. Порядок їх використання.

За допомогою комп’ютера підготувати базу даних “Природні скарби України”.

Код

Назва

Вид

Рік заснування

Площа, тис. га

Природна зона

Область

1

Горгани

1996

5344

Українські Карпати

Івано-Франківська

2

Дунайські Плавні

1988

14,9

Степ, плавні

Одеська

3

Єланецький степ

1996

1676

Степ

Миколаївська

4

Канівський

Природний заповідник

1931

1,0

Лісостеп

Черкаська

5

Кримський

1991

44,2

Кримські гори

АР Крим

6

Луганський

1968

1,6

Степ

Луганська

7

Медобори

1990

10,4

Лісостеп

Тернопільська

8

Поліський

1968

20,0

Мішані ліси

Житомирська

9

Ялтинський

1973

14,2

Кримські гори

АР Крим

10

Росточчя

1984

2,1

Лісостеп

Львівська

11

Азово-Сивашський

Національний парк

1957

53,4

Степ

Херсонська

12

Вижницький

1995

7,9

Карпати

Чернівецька

13

Карпатський

1980

50,3

Українські Карпати

Івано-Франківська

14

Подільський

1996

261,0

Лісостеп

Хмельницька

15

Святі гори

1997

41,0

Степ

Донецька

16

Синевір

1989

40,4

Степ

Закарпатська

17

Шацький

1983

32,5

Мішані ліси

Волинська

Завдання

1. Відкрити базу даних Скарб. mbd у режимі таблиці “Заповідники та парки”.

2. Створити запит-вибірку для виводу на екран інформації з полів “Назва”, “Площа”, “Область”.

3. Створити запит з параметром [Гори] для виводу на екран з поля “Назва” для парків, заснованих після 1980 року.

4. Створити запит для обчислення кількості природних заповідників, національних парків, які розташовані у різних природних зонах України.

Здійсніть упорядкування у порядку зростання в даній таблиці за полем “Площа”.

Завдання, порядок виконання

Малюнок-підказка

2.

Створіть запит-вибірку для виводу на екран інформації з полів “Назва”, “Площа”, “Область”

Створення запиту за допомогою майстра

Практична робота 3. Пошук інформації в базі даних. Упорядкування даних

3.

Створіть запит з параметром [Гори] для виводу на екран з поля “Назва” для парків, заснованих після 1980 року

Створення запиту за допомогою конструктору

Практична робота 3. Пошук інформації в базі даних. Упорядкування даних

4.

Створіть запит для обчислення кількості природних заповідників, національних парків, які розташовані у різних природних зонах України

Створення перехресного запиту

Практична робота 3. Пошук інформації в базі даних. Упорядкування даних

Практична робота 3. Пошук інформації в базі даних. Упорядкування даних

Практична робота 3. Пошук інформації в базі даних. Упорядкування даних

Практична робота 3. Пошук інформації в базі даних. Упорядкування даних

Практична робота 3. Пошук інформації в базі даних. Упорядкування даних

Практична робота 3. Пошук інформації в базі даних. Упорядкування даних

Практична робота 3. Пошук інформації в базі даних. Упорядкування даних

5.

Здійсніть упорядкування у порядку зростання в даній таблиці за полем “Площа”

1. Відкрити таблицю “Заповідники та парки”.

2. Виділити поле “Площа”.

Контекстне меню, пункт “Упорядкування за зростанням”

Завдання для самостійного виконання

1. Опишіть елементи та призначення елементів діалогового вікна пошуку:

Практична робота 3. Пошук інформації в базі даних. Упорядкування даних

2. Організувати пошук інформації про Канівський заповідник. Запишіть алгоритм виконання дій.

3. Сформувати запит, за допомогою якого на екран будуть виведені відомості про заповідники або парки, які знаходяться у АР Крим або Херсонської області, рік створення після 1950 року, але до 1980 року. Запишіть алгоритм дій.

4. Опишіть, які ви знаєте види упорядкування елементів, наведіть приклади. Чи є можливість упорядкування за декількома ознаками?

III. Підсумок уроку.

1. Як здійснюється сортування записів по зростанню (зменшенню)?

2. Які ще є можливості з упорядкування записів?

3. Як виконати пошук необхідної інформації у базі даних?

4. Які засоби існують для організації пошуку інформації у БД?

IV. Домашнє завдання

1) Опрацювати матеріал підручника або конспекту.

2) Вказівки з підготовки до уроку-конференції.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Практична робота 3. Пошук інформації в базі даних. Упорядкування даних - Плани-конспекти уроків по інформатиці