Практична робота № 3. Розробка бізнес-плану проекту створення конкретного продукту

УРОКИ 34-35

Практична робота № 3. Розробка бізнес-плану проекту створення конкретного продукту

Мета уроку: сформувати в учнів навички розробки бізнес-плану; розвивати логіку та самостійність мислення, уміння формулювати та висловлювати свої думки, здатність працювати в команді.

Основні поняття: бізнес-план, план маркетингу, виробничий план, організаційний план, фінансовий план, ризик.

Тип уроку: комплексного застосування знань, умінь і навичок учнів.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і

вмінь учнів

>> Дискусія

¦ Дайте визначення поняттю “бізнес-план”.

¦ Яку роль і функції виконує бізнес-план? Чому деякі з його функцій називають внутрішніми, а деякі – зовнішніми?

¦ З яких розділів зазвичай складається бізнес-план?

III. Закріплення знань і вмінь учнів

Вибір сфери інвестування здійснюється на базі попереднього дослідження ринку й вибору найбільш перспективної галузі.

В Україні на сьогодні динамічно розвивається харчовий ринок, зокрема ринок солодощів, незважаючи на високу конкуренцію.

Розвиток галузі виробництва кондитерської продукції характеризується такими чинниками:

стабільно високий попит на продукцію як важливий чинник успіху бізнесу; високий потенціал галузі; достатня рентабельність галузі для покриття капітальних витрат і подальшого ефективного розвитку бізнесу; достатня кількість і доступність інформації для обгрунтування доцільності бізнесу; соціально орієнтований вид діяльності; широкі можливості для креативної діяльності.

Ураховуючи ці аргументи, розробимо бізнес-план для створення нового підприємства, яке вироблятиме солодощі.

1. Резюме проекту

Назва проекту: створення підприємства “Солодкий Харків”.

Мета проекту: обгрунтування економічної ефективності організації нового бізнесу.

Мета підприємства: задоволення потреб населення в кондитерських виробах і отримання прибутку.

Частка ринку – 0,5 %.

2. Характеристика продукції

Номенклатура виробів включає в себе: карамель, печиво, шоколадне драже. Продукцію підприємства вирізнятиме упаковка – біла з логотипом, що символізує якість. Для забезпечення високої якості продукції, яка стане однією з головних конкурентних переваг виробника, у виробничих підрозділах буде впроваджено систему поточного контролю якості. Ураховуючи особливості споживчих переваг (28 % споживачів полюбляють шоколадні вироби, 14 % – печиво, 7 % – карамель), можемо вважати, що продукція користуватиметься достатнім попитом.

3. Аналіз ринку

Проводячи аналіз факторів впливу, охарактеризуємо механізм їхнього впливу та визначимо засоби протидії або позитивного їх використання.

Фактори опосередкованого впливу

Група факторів

Фактор

Механізм впливу

Як використовувати/ боротися

Політико-правові

1. Політична нестабільність

Зниження інвестиційної привабливості промисловості України

– Пошук інвесторів та обгрунтування інвестиційних пропозицій;

– створення власних сил, які лобіювали б інтереси підприємств галузі

2. Державна підтримка

Відсутність достатньої підтримки знижує фінансову стійкість підприємств. нерозвиненість вітчизняних ринків сировини

– Пошук власних джерел фінансування;

– установлення тривалих відносин із постачальниками

3. Нормативно-правова база

Зміни в законодавстві стають чинником нестабільності

– Дотримання законодавства

4. Зовнішньо-економічна діяльність

Держави

Розширення ринків сировини і ринків збуту

– Підвищення конкурентоспроможності підприємства та якості продукції;

– розвиток партнерських відносин

2. Економічні

1. Інфляція

1. Зростання цін на сировину.

2. Зниження попиту

– Установлення тривалих відносин із постачальниками;

– система знижок

2. Податки

Зменшення фінансових результатів

– Вибір методу амортизації;

– експортна діяльність

3. Рівень доходів населення

Залежність попиту від платоспроможності попиту

– Знижки для споживачів

4. Коливання курсу валюти

1. Збитки через курсові різниці.

2. Зростання цін

– Контракти з постачальниками за фіксованими цінами;

– знижки

5. Криза кредитування

Труднощі із залученням додаткового фінансування

– Самофінансування;

– залучення інвесторів

3. Соціальні

1. Тенденції до здорового способу життя

Попит на продукти без ГМО

– Сертифікація якості

2. Традиції

1. Попит на певні види товарів.

2. Тимчасові сплески попиту

– Гнучкість виробництва залежно від уподобань споживачів

3. Структура населення

Розмір цільового сегменту обмежує можливості виробництва та збуту

– Адаптація до потреб цільового сегменту

4. Техніко-технологічні

1. Пропозиції техніки

Майже половина пропозицій на ринку Україні належить українським виробникам, що дає змогу придбати більш дешеве обладнання

– Вибір техніки за критерієм “ціна – якість”

2. Тенденції до зміни технологій

1. НТП.

2. Вимоги до сертифікації виробництва та відповідності екологічним нормам

– Орієнтація на інноваційний розвиток;

– дотримання норм та вимог щодо екологічності виробництва

Характеристика факторів прямого впливу

Фактор

Характеристика

1. Конкуренти

Ринок характеризується високим рівнем конкуренції. В Україні функціонує понад 800 виробників. Близько 50 % ринку поділено між головними конкурентами: “Roshen”, АВК, “Конті”. Ємність ринку – близько 1 млн. т.

2. Споживачі

Споживчі переваги віддаються більш дешевому ціновому сегменту.

Сегментація споживачів:

1) за ознакою “вік”: діти, люди середнього віку, люди старшого віку;

2) економічна ознака: низький рівень доходів, середній рівень доходів, високий рівень доходів;

3) стан здоров’я: споживачі, які вживають цукор; споживачі, які можуть вживати лише фруктозу

3. Товари-субститути

Мед, джем, варення, згущене молоко, морозиво

4. Постачальники сировини

Головними вітчизняними постачальниками борошна є: ТОВ “Борошномельний комплекс”, ТОВ “Зодіак”, ЗАТ “Млібор”, ТОВ “Інвестиційна компанія “Агросоюз – РП”, ЗАТ “Зерно України”; цукру: “Харьківцукор”, “Сумицукор”, “Житомирцукор”; какао: “Світ Юніон”, “Авіс”, ЗІМ, “Ін-Вайс”, “Троя”; ароматизаторів: “Есаром-Україна”, “Етол-Україна”, “Лев”, “Аромат”

5. Бар’єри входження в галузь

Пайовий розподіл ринку між конкурентами; дороге устаткування (близько 1 млн. грн.); інфляційне зростання цін на сировину; труднощі отримання кредитів; зниження платоспроможного попиту

4. План маркетингу

План маркетингу

Розділ

Зміст

1. Вступ

Мета – проникнення на ринок кондитерських виробів і заняття вузької ніші.

Ємність ринку – 1 млн. 80 тис. т.

Рентабельність у галузі – 10-15 %.

Кількість підприємств – понад 800.

На цільовому ринку (Харківська, Сумська, Донецька, Луганська області) функціонує близько 10 найбільших підприємств.

Ринок структурований і характеризується високим рівнем конкуренції

2. Характеристика ринкового середовища

Головні чинники середовища:

– зрілість галузі;

– висока конкуренція;

– зниження попиту;

– високі бар’єри входження;

– криза вітчизняного ринку сировини

3. Цілі маркетингу

1. Популяризація продукції.

2. Створення позитивного іміджу компанії.

3. Частка ринку – 0,5 % (цільовий ринок – Харківська, Сумська, Донецька, Луганська області із загальною кількістю населення 10,859 млн. осіб, віком старше від 3 років – 10,56 млн. осіб; середньорічний попит – 32 кг/ осіб).

Прогнозний річний попит:

0,5% – 10560 тис. осіб – 32 кг/100 = 1689,6 тис. кг/рік

4. 3аходи комплексу маркетингу

1. Товарна політика:

– номенклатура виробів: карамель, печиво, шоколадні драже;

– фірмова упаковка: біла з логотипом;

– упровадження систем контролю якості продукції.

2. Цінова політика:

– орієнтація на середньо – й низькоціновий сегмент ринку;

– політика диференціації цін залежно від об’єму замовлення;

– відстрочення платежу 50 днів для оптових покупців;

– знижки “від об’єму” і тривалості співпраці.

3. Політика збуту:

– регіон збуту: Слобожанщина (Харківська, Сумська, Донецька, Луганська області);

– збут через оптові й роздрібні мережі;

– створення фірмових кіосків-магазинів;

– співпраця з мережею готелів (сувенірна продукція рідного краю для гостей та емігрантів).

4. Комунікативна політика:

– мета реклами – інформування про переваги нової продукції;

– стратегія – активна рекламна підтримка і значні витрати на рекламу на стадії виведення продукту на ринок.

Засоби реклами:

– місцеве телебачення областей;

– реклама в Харківському метрополітені;

– листівки в місцях скупчення людей;

– спонсорство

5. Бюджет маркетингу

1. Реклама на телебаченні: середня вартість на місцевому телебаченні – 6 тис. грн./міс, вартість зйомки відеороліку – 50 тис. грн.

2 телеканали в області – 4 області – 6 тис. грн + 50 тис. грн. = 98 тис. грн.

2. Реклама в метро Харкова:

Формат А4 – 35-40 тис. грн./міс.

3. Листівки: друк А4 – 2 грн./шт, розповсюдження – 0,25 коп/шт.

(2 + 0,25) – 10 тис. шт. – 4 області = 90 тис. грн.

Разом: 228 тис. грн./міс

5-6. Організаційно-виробничий план

Загальна площа необхідного приміщення – 450 м2.

План з персоналу

Бухгалтер

1

2500,00

Директор

1

6000,00

Повар-кондитер

5

2000,00

Пекар-кондитер

5

1800,00

Майстер

1

2100,00

Технолог

1

5000,00

Механік

1

3000,00

Начальник цеху

1

4000,00

Обладнання

Загальна вартість обладнання потужністю 200 кг/год. для виробництва карамелі становить 11 630 400 грн., для виробництва печива – 126 304 грн. (потужність – 80 кг/год.), шоколадних драже – 164 800 грн. (потужність – 100 кг/год.).

Постачальники сировини: “Волхов ЛТД” (Харків), “Прогрес-Техноком” (Харків), ФЛП Марков Ю. А. (Харків), “Політрейд-С” (Харків), ЧП “Агрохім”, “Авант-М” (Васіщево, Харківська область).

Обсяг виробництва: карамель – 64 т/міс (ціна – 27 грн./кг); печиво – 25,6 т/міс (ціна – 9 грн./кг); шоколадні драже – 32 т/ міс (ціна – 28 грн./кг).

А Розрахунок собівартості продукції а Розрахунок собівартості печива:

1) витрати на сировину обчислимо з урахуванням норм витрат згідно з рецептурою. розрахунок виконуємо на 1 т продукції.

Сировина і матеріали

Норма витрат на 1 кг

Ціна

Вартість на 1000 кг, грн.

Сума витрат, грн./т

Борошно

0,7

3

2100

3334,5

Маргарин

0,08

0,3

24

Цукор

0,15

8

1200

Сіль

0,0015

3

4,5

Сода

0,002

3

6

2) витрати на паливо й енергію – 290 грн./т;

3) основна заробітня платня виробничих робітників:

(1 – 2000 + 2 – 1800)/25,6 т = 218,75 (грн./т);

4) додаткова заробітна платня (премії) у розмірі 15 % відсотків від основної:

218,75 – 0,15 = 32,82 (грн./т);

5) відрахування на соціальні заходи – 38,5 % від суми основної та додаткової заробітної платні:

(218,75 + 32,82) – 0,385 = 96,85 (грн./т);

6) амортизація (розрахована прямолінійним методом, термін служби обладнання – 10 років) і витрати на обслуговування обладнання становлять 41 грн./т;

7) загальновиробничі витрати обчислюються як сума витрат на заробітну платню майстра, технолога, механіка, начальника цеху, а також витрат на соціальні заходи, на опалення й освітлення цеху. Розподіл витрат здійснюється пропорційно частці печива в загальному обсягу виробництва:

(2100 + 5000 + 3000 + 4000) – 1,385 – 0,21/25,6 + 16 (опалення) = 175,19 (грн./т);

8) інші операційні витрати – 20 грн./т;

9) адміністративні витрати:

(6000 + 2500) – 1,385 – 0,21/25,6 = 96,57 (грн./т);

10) збутові витрати (маркетингові):

2280000 – 0,21/25,6 = 1870,03 (грн./т);

11) інші витрати (300 грн.):

300 – 0,21/25,6 = 2,46 (грн./т).

Калькуляція собівартості печива

Стаття калькуляції

Сума витрат, грн./тонна

Сировина і матеріали

3334,5

Паливо й енергія

290

Основна заробітна платня

218,75

Додаткова заробітна платня

32,82

Відрахування на соціальні заходи

96,85

Амортизація

41

Загальновиробничі витрати

175,19

Інші операційні витрати

20

Адміністративні витрати

96,57

Збутові витрати

1870,03

Інші витрати

2,46

Собівартість

6178,17

Ціна (рентабельність – 45 %)

9000 грн./т

Ціна за 1 кг

9 грн.

Аналогічно обчислюємо собівартість карамелі й шоколадних драже.

Б Розрахунок собівартості карамелі

Стаття калькуляції

Порядок розрахунку, грн.

Сума витрат, грн./т

Сировина і матеріали:

21501,81

Ваніль

0,000004 – 65 – 1000 = 0,26

Цукор

0,5 – 8 – 1000 = 4000

Вершки

0,5 – 35 – 1000 = 17500

Маргарин

0,001 – 0,3 – 1000 = 0,3

Ароматизатори

0,000001 – 130000 = 1,3

Паливо й енергія

306,36

Основна заробітна платня

(1 – 2000 + 2 – 1800)/64 = 87,5

87,5

Додаткова заробітна платня

0,15 – 87,5 = 13,13

13,13

Відрахування на соціальні заходи

(87,5 + 13,13) – 0,385 = 38,86

38,86

Амортизація

370,23

Загальновиробничі витрати

(2100 + 5000 + 3000 + 4000) – 1,385 – 0,53/64 + 16 = 177,72

177,72

Інші операційні витрати

20

Адміністративні витрати

(6000 + 2500) – 1,385 – 0,53/64 = 97,49

97,49

Збутові витрати

228000 – 0,53/64 = 1889

1889

Інші витрати

2,48

Собівартість

24504,58

Ціна (рентабельність – 10 %)

27 000

Ціна за 1 кг

27

В Розрахунок собівартості шоколадного драже

Стаття калькуляції

Порядок розрахунку, грн.

Сума витрат, грн./т

Сировина і матеріали:

18155,1

Цукор

8 – 0,15 – 1000 = 1200

Арахіс

15 – 0,7 – 1000 = 10500

Вершки

35 – 0,0015 – 1000 = 52,5

Мед

40 – 0,02 – 1000 = 800

Какао-порошок

28 – 0,2 – 1000 = 5600

Ароматизатор

130 – 0,00002 – 1000 = 2,6

Паливо

107

Основна заробітна платня

(1 – 2000 + 2 – 1800)/32 = 175

175

Додаткова заробітна платня

0,15 – 175 = 26,25

89,23

Відрахування на соціальні заходи

(26,25 + 175) – 0,385 = 77,5

77,5

Амортизація

43

Загальновиробничі витрати

(2100 + 5000 + 3000 + 4000) – 1,385 – 0,26/32 + 16/32 = 159

159

Інші операційні витрати

20

Адміністративні витрати

(6000 + 2500) – 1,3850 – 0,26/32 = 95,65

95,65

Збутові витрати

228000 – 0,26/32 = 1852,5

1852,5

Інші витрати

2,44

Собівартість

20776,42

Ціна (рентабельність – 35 %)

28 000

Ціна за 1 кг

28

З урахуванням тенденцій розвитку ринку (припустимо, що щорічно обсяг збуту підприємства зростатиме на 6-7 %) та запланованої частки ринку підприємства спрогнозуємо обсяг збуту продукції в натуральному вираженні.

Прогноз збуту, кг/рік

Продукція

Рік

2012

2013

2014

2015

Печиво

29 879 125

32 210 749

34 513 574

36 186 400

Карамель

2 241 008

2 415 695

2 590 382

2 765 070

Шоколадне драже

1 161970

1 252 513

1 343 056

1 433 600

7 . Фінансовий план

Аналіз фінансових результатів підприємства

Дохід, грн.

Рік

2012

2013

2014

2015

Печиво

268 912 125

289 896 741

310 622 166

325 677 600

Карамель

60 507216

65 223 765

69 940 314

74 656 890

Шоколадне драже

32 535 160

35 070 364

37 605 568

40 140 800

Дохід разом

361 954 501

390 190 870

418 168 048

440 475 290

Чистий дохід, грн.

301 628 751

325 159 058

348 473 373

367 062 742

Собівартість реалізованої продукції, грн.

Печиво

184 593 234

198 998 007

213 224 860

223 559 579

Карамель

50 652 271

54 600 625

58 548 980

62 497356

Шоколадне драже

27 058 935

29 167 421

31 275 906

33 384 415

Собівартість разом, грн.

262 304 440

282 766 053

303 049 746

319 441 351

Прибуток (припускаємо, що нерозподілений прибуток становить 23-25 %)

9 044 591

9 750 391

10 447 434

10 952 920

Розрахуємо показники ефективності проекту.

1) Чистий грошовий потік:

Практична робота № 3. Розробка бізнес плану проекту створення конкретного продукту

Де IC – капіталовкладення;

CF – чистий прибуток;

І – ставка дисконту;

T – термін реалізації проекту.

NPV = – 14541 + 9044,59/(1 + 0,25) + 9750,39/(1+0,25)2 + 10447,43/(1 + 0,25)3 + 10952,92/(1 + 0,25)4 = 8770,32 (грн.)

2) Період окупності (показує кількість років, за які інвестиції остаточно окупляться):

ПО = IC/(CF/N)

ПО = 2,5 роки.

3) норма дохідності (показує дохідність вкладеного капіталу):

ІД= CF/IC

ІД = 1,6(160 %).

8. Управління ризиком

Найбільш значущі ризики проекту: непередбачені витрати, зростання цін на матеріали, недостатній аналіз ризику, валютний ризик, нестійкість попиту, цінова конкуренція.

Як умови запобігання ризиків можна рекомендувати такі заходи: перевірку фінансового стану оптового клієнта; укладання угод з фіксованими сумами, детальне опрацювання підготовчої стадії проекту з метою зниження ризику непередбачених витрат; укладання довгострокових контрактів із постачальниками з чіткими умовами та штрафними санкціями; постійне підвищення кваліфікації співробітників; надання знижок клієнтам; планування витрат для недопущення збитків.

Висновки: проведене щодо ефективності організації бізнесу дослідження підтвердило доцільність реалізації проекту, незважаючи на його складність і загрози з боку зовнішнього середовища. Уже впродовж першого року реалізації проекту прибуток становитиме 9044,59 тис. грн. Загальна сума капітальних витрат, необхідних для започаткування бізнесу, становить 14 541 тис. грн. Інвестиції за спрогнозованого попиту мають окупитися за 2,5 роки.

IV. Підсумок уроку

V. Домашнє завдання

Підготуватися до підсумкової контрольної роботи.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Практична робота № 3. Розробка бізнес-плану проекту створення конкретного продукту - Плани-конспекти уроків по хімії