Практична робота 3. Використання буфера обміну. Робота з фрагментами тексту

ТЕМА 6.1. ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР (12 ГОДИН)

Урок 33

Практична робота 3. Використання буфера обміну. Робота з фрагментами тексту – видалення, копіювання, вилучення, вставлення, переміщення

Мета:

– навчити учнів прийомам редагування тексту з використанням буфера обміну;

– розвивати вміння застосовувати набуті знання на практиці;

– виховувати культуру спілкування у процесі спільної роботи.

Тип уроку: урок формування бази теоретичних знань, практичних вмінь та навичок.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань

Інтерактивна

вправа “Так або ні”

№ з/п

Твердження

Так або ні

1

Для видалення символу ліворуч від курсору використовується клавіша Del

Ні

2

Для вставки пропущеного символу використовують клавішу Tab

Ні

3

Розрізання рядків здійснюється за допомогою клавіші Enter

Так

4

Пошук слів у тексті здійснюється за допомогою пункту Правка – Знайти

Так

5

Автоматична перевірка правопису встановлюється

за допомогою пункту меню Формат – Правопис

Ні

6

Автоматичний перенос слів установлюється за допомогою пункту меню Сервіс – Мова – Розстановка переносів

Так

7

Заміна слів чи фрагмента тексту здійснюється за допомогою пункту меню Правка – Знайти

Так

8

Для виділення незв’язаних фрагментів тексту використовується клавіша Ctrl

Так

II. Вказівки текстового процесора для роботи з фрагментами тексту

1. Виділення слова

2. Виділення абзацу

3. Виділення вільного фрагмента тексту

4. Виділення усього тексту

5. Виділення за допомогою клавіш управління курсором

6. Видалення фрагмента тексту

7. Копіювання фрагмента тексту

8. Переміщення фрагмента тексту

9. Операції копіювання та переміщення, видалення фрагмента тексту

III. Систематизація та узагальнення нових знань

1. Укажіть, як можна скопіювати виділений фрагмент тексту до буфера обміну:

А) командою Правка/Вирізати;

Б) кнопкою Практична робота 3. Використання буфера обміну. Робота з фрагментами тексту;

В) кнопкою Практична робота 3. Використання буфера обміну. Робота з фрагментами тексту;

Г) командою Правка/Копіювати;

Д) командою Файл/Копіювати;

Е) комбінацією клавіш Ctrl+C.

2. Як можна перенести речення з одного місця тексту в інше? Установіть потрібну послідовність дій:

А) натиснути кнопку Практична робота 3. Використання буфера обміну. Робота з фрагментами тексту на панелі операцій;

Б) установити текстовий курсор на довільний символ речення;

В) установити курсор у місце, перед яким треба провести вставку речення;

Г) клікнути лівою кнопкою миші за одночасного натискання на клавішу Ctrl;

Д) натиснути кнопку Практична робота 3. Використання буфера обміну. Робота з фрагментами тексту на панелі управління.

IV. Виконання завдань практичної роботи

1. Уведіть текст за зразком та переставте назви команд у порядку зменшення набраних балів:

“Карпати” 39

“Ворскла” 45

“Арсенал” 50

“Металіст” 25

“Черноморец” 49

“Динамо” 30

“Шахтар” 51

2. Завантажте текст файлу ПP3-2.doc та за допомогою буфера обміну встановіть відповідність:

Напівжирний шрифт

Практична робота 3. Використання буфера обміну. Робота з фрагментами тексту

Вставити фрагмент;

Практична робота 3. Використання буфера обміну. Робота з фрагментами тексту

Центрування тексту;

Практична робота 3. Використання буфера обміну. Робота з фрагментами тексту

Створити файл;

Практична робота 3. Використання буфера обміну. Робота з фрагментами тексту

Відмінити дію

Практична робота 3. Використання буфера обміну. Робота з фрагментами тексту

Зберегти

3. Завантажте зміст файла ПP3-2.doc.

За стародавніх часів сучасна Донеччина називалась Диким Полем, або Половецьким Полем. На широких степових розгинах від Азовського моря до Сіверського Дінця і від річки Самари до самого Дону, де могла б розміститись не одна європейська держава, упродовж багатьох віків точились битви наших предків із загарбниками. Спочатку стародавні русичі, а потім запорізькі козаки боронили рідний край, заселяли велетенські степові простори.

Деякі вчені стверджують, що розташована вона біля ізюмського броду через Сіверський Дінець. У цьому зв’язку виникає здогадка щодо славної Савур-Могили, яка часто називається в українській усній народній творчості окраїною руської-української землі

– Завантажте зміст файлу ПP3-21.doc та скопіюйте його зміст у файл ПP3-2.doc, розташувавши між 1-м та 2-м абзацами

В одному з перших художніх творів Київської Русі “Слові о полку Ігоревім” невідомий автор відтворив прикмети нашої землі. Вирушаючи “на землю Половецьку, за землю Руську”, князь Ігор зі своєю дружиною проходив донецькими степами, щоб “…шоломом пити воду з Дону”. Десь на окраїні Донецьких степів, на шляху до Дону, є могила – край руської землі. Тепер важко визначити, де ця могила знаходиться.

– Виконайте обмін місцями речень останнього абзацу утвореного тексту.

– Вилучіть друге речення другого абзацу.

4. Створіть звіт про роботу в таблиці:

№ завдання

Завдання

Алгоритм виконання

IV. Підсумки уроку

Рефлексія роботи на уроці.

V. Домашнє завдання

Опрацювати текст підручника. Відповідати на запитання.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Практична робота 3. Використання буфера обміну. Робота з фрагментами тексту - Плани-конспекти уроків по інформатиці