ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 “ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗОВНІШНЬОЇ БУДОВИ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН У ЗВ’ЯЗКУ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО РІЗНИХ УМОВ ІСНУВАННЯ”

Цілі уроку:

– освітня: на прикладі різних видів ссавців розглянути особливості зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування;

– розвивальна: розвивати вміння знаходити взаємозв’язки між об’єктами вивчення та вміння аналітично мислити;

– виховна: виховувати розуміння важливості існування для нашої планети всіх живих організмів, які на ній існують.

Обладнання й матеріали: колекції опудал хребетних різних біотопів, відеофрагменти, фотографії або слайди презентації із

зображеннями хребетних Базові поняття і терміни уроку: хребетні, ссавці, зовнішня будова, умови існування, пристосування, водний спосіб життя, наземний спосіб життя, підземний спосіб життя.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

– Хто такі хребетні тварини?

– Хто такі ссавці?

– Які особливості зовнішньої будови мають ссавці?

– Де живуть ссавці?

– Чим живляться ссавці?

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗОВНІШНЬОЇ БУДОВИ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН У ЗВЯЗКУ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО РІЗНИХ УМОВ ІСНУВАННЯ

Рис. 18. Ссавці з різним способом життя

III. ВИКОНАННЯ

ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

Тема роботи. Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування

Мета: на прикладі ссавців визначити особливості будови різних видів хребетних, які є результатом їхнього пристосування до способу життя.

Обладнання та матеріали: колекції опудал хребетних різних біотопів, відеофрагменти, фотографії або слайди презентації із зображеннями хребетних, підручник, зошит.

Хід роботи

1. Розгляньте представників ссавців, які живуть у водоймах. Визначте характерні ознаки, притаманні таким тваринам. Запишіть ці ознаки у відповідну графу таблиці. Укажіть два-три види тварин цієї групи, які зустрічаються на території України.

2. Розгляньте представників ссавців, які живуть на деревах. Визначте характерні ознаки, притаманні таким тваринам. Запишіть ці ознаки у відповідну графу таблиці. Укажіть два-три види тварин цієї групи, які зустрічаються на території України.

3. Розгляньте представників ссавців, які живуть на відкритій місцевості. Визначте характерні ознаки, притаманні таким тваринам. Запишіть ці ознаки у відповідну графу таблиці. Укажіть два-три види тварин цієї групи, які зустрічаються на території України.

4. Розгляньте представників ссавців, які живуть під землею. Визначте характерні ознаки, притаманні таким тваринам. Запишіть ці ознаки у відповідну графу таблиці. Укажіть два-три види тварин цієї групи, які зустрічаються на території України.

Таблиця для заповнення

Група ссавців

Характерні ознаки групи (форма тіла, форма кінцівок, спосіб руху, забарвлення і довжина шерсті тощо)

Представники групи, які зустрічаються на території України

Ссавці, які живуть у водоймах

Ссавці, які живуть на деревах

Ссавці, які живуть на відкритій місцевості

Ссавці, які живуть під землею

5. Поясніть, чим зумовлені відмінності зовнішньої будови тіла розглянутих ссавців.

6. За результатами практичної роботи сформулюйте висновки, у яких вкажіть, за якими ознаками зовнішньої будови можна визначити особливості способу життя ссавця.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити відповідний матеріал із підручника.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 “ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗОВНІШНЬОЇ БУДОВИ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН У ЗВ’ЯЗКУ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО РІЗНИХ УМОВ ІСНУВАННЯ” - Плани-конспекти уроків по біології