Практична робота № 3. Визначення рослин класу Однодольні

Розділ II. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН

Тема 4. Покритонасінні

УРОК 47

Тема. Практична робота № 3. Визначення рослин класу Однодольні

Мета. Закріпити вміння користуватись визначниками і визначальними картками, навчитися визначати рослини класу Однодольні.

Основні поняття і терміни: мичкувата коренева система, оцвітина, пелюстки, тичинки, маточка, зав’язь (верхня, нижня), типи плодів, насіння, листки, паралельне і дугове жилкування тощо.

Обладнання: визначники, картки для визначення, гербарні зразки рослин і живі рослини, препарувальні

набори.

Методи і методичні прийоми: словесні (підготовча бесіда, пояснення), наочні (демонстрація обладнання); практичні (робота з визначником та визначальними картками з визначення рослин).

Тип уроку: застосування знань, вмінь і навичок.

Структура уроку

Етапи уроку

Час, хв.

1. Організаційний момент.

2. Перевірка домашнього завдання, відтворення і корекція опорних знань, навичок і вмінь, необхідних учням для самостійного виконання практичного завдання.

1

10

3. Повідомлення теми, мети та завдань уроку.

3

4.

Усвідомлення змісту і послідовності застосування розвиваючих задач і вправ та практичних дій; самостійне виконання учнями завдання під контролем і з допомогою вчителя.

20

5. Звіт учнів про способи і результати виконаної роботи.

9

6. Підсумки уроку, аргументація оцінок.

1

7. Домашнє завдання.

1

Хід уроку

1. Організаційний момент.

2. Перевірка домашнього завдання, відтворення і корекція опорних знань, навичок і вмінь, необхідних учням для самостійного виконання практичного завдання.

Підготовча бесіда:

1. Назвіть основні ознаки рослин класу Однодольні.

2. За якими ознаками можна відрізнити від інших рослин рослини родини Злакові? Назвіть представників родини.

3. За якими ознаками можна відрізнити від інших рослин рослини родини Лілієві? Назвіть представників родини.

4. За якими ознаками можна відрізнити від інших рослин рослини родини Цибулеві? Назвіть представників родини.

5. Як користуватися визначниками?

6. Як користуватися визначальною карткою?

3. Повідомлення теми, мети та завдань уроку.

Отже, сьогодні на уроці ми навчимося визначати рослин класу Однодольні.

4. Усвідомлення змісту і послідовності застосування розвиваючих задач і вправ та практичних дій, самостійне виконання учнями завдання під контролем і за допомогою вчителя.

Пояснення. Рослини з класу Однодольні характеризуються сукупністю ознак. Основними з них є особливості будови квітки (квітки однодольних зазвичай 3-членні), типи суцвіть, жилкування листків тощо.

Учні записують тему, мету роботи, обладнання, хід роботи. Вчитель детально пояснює хід роботи.

Хід роботи

Завдання 1. Визначити запропоновані рослини.

1. Визначте рослини, користуючись визначником або карткою. З правилами визначення ви ознайомилися в попередніх роботах.

2. Запишіть назви визначених рослин і характерні їхні ознаки.

Завдання 2. Скласти порівняльну таблицю ознак рослин із класів Однодольні та Дводольні.

Назви рослин і таксонів

Тип кореневої системи

Тип листка

Жилкування

Тип суцвіття

Тип квітки

Тип плода

Зробити висновок роботи

5. Звіт учнів про способи і результати виконаної роботи.

6. Підсумки уроку, аргументація оцінок.

7. Домашнє завдання.

А). Вивчити відповідний параграф у підручнику. Б) Підготувати повідомлення про найважливішу сільськогосподарську, лікарську та найпоширенішу кімнатну рослини.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Практична робота № 3. Визначення рослин класу Однодольні - Плани-конспекти уроків по біології