ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 Порівняння природного та штучного добору

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

Тема: Порівняння природного та штучного добору.

Мета: Дати порівняльну характеристику природного та штучного добору, знайти риси схожості та відмінності, з’ясувати роль природного та штучного добору.

Обладнання: табл. “Природний добір”, “Штучний добір”.

Хід роботи

1. Природний добір – це виживання і розмноження найбільш пристосованих до умов середовища організмів певного виду. Штучний добір – це виведення людиною нових сортів організмів певного виду.

П/п

Властивості

Тип

добору

Природний

Штучний

1.

Джерело еволюційних змін

Спадкова мінливість, боротьба за існування

Спадкова мінливість

2.

Причина

Дія факторів середовища і чисельність популяції

Людський фактор

3.

Рушійна сила

Еволюції

Селекції

4.

Які форми зберігаються

Форми з життєво важливими ознаками, пристосовані до середовища

Форми з корисними для людини ознаками. Ці ознаки можуть бути шкідливими

для організму

5.

Які форми елімінуються

Нежиттєздатні або непристосовані до умов середовища форми

Форми з непотрібними для людини ознаками

6.

Наслідки добору

Утворення нових видів:

А) стабілізуючий

Б) рушійний

В) розриваючий

Виведення нових порід і сортів:

А) свідомий

Б) несвідомий

7.

Види добору

Висновок: Риси схожості: основою, або джерелом еволюційних змін при штучному і природному добору є спадкова мінливість. В результаті природного і штучного добору утворюються нові органічні форми.

Риси відмінності: Основою природного добору є спадкова мінливість і боротьба за існування. Це головна рушійна сила еволюції. Він завжди діє на користь організму, популяції і всього виду в цілому, тому що сприяє виживанню найбільш пристосованих організмів.

Із різноманітних спадкових змін залишаються лише ті, що відповідають умовам існування. Ці зміни призводять кінець кінцем до появи нових видів організмів.

У цьому полягає творча роль природного добору.

Розрізняють види природного добору: стабілізуючий, рушійний та розриваючий (дизруптивний): а) Стабілізуючий добір – зводиться до елімінації особин з великим відхиленням Ознаки від стабільної (середньої). Він підтримує сталість фенотипу в стабільних умовах; б) Рушійний – діє в разі зміни умов існування і зводиться до елімінації особин із стабільними ознаками. Відбувається зміщення норми реакції в певному напрямку; в) Дизруптивний – діє в нестабільних умовах і зводиться до елімінації особин з середніми, проміжними ознаками і збереження крайніх типів. Призводить до поліморфізму в популяції.

Штучний добір проводить людина, яка добирає і зберігає в живих організмах тільки корисні для себе ознаки. Творча роль штучного добору – виведення нових. сортів рослин, порід тварин і штамів мікроорганізмів. Штучний добір може бути свідомим і несвідомим: а). Несвідомий – коли людина несвідомо відбирає к

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 Порівняння природного та штучного добору - ГДЗ з біології