Практична робота №5

РОЗДІЛ IX. ЛЮДИНА

Тема 6. ХАРЧУВАННЯ І ТРАВЛЕННЯ

УРОК 39. Практична робота №5

Тема. Антропометричні виміри.

Освітня мета: навчитися вимірювати зріст, масу тіла; встановлювати відповідності окремих частин тіла.

Обладнання: зростомір, медичні ваги, сантиметрова стрічка, ручний динамометр.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

I. Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда за запитаннями.)

– Що таке енергетичний баланс організму?

– Чому необхідно вживати в їжу різноманітні продукти?

– Від чого залежить потреба людини в поживних речовинах?

– Які зміни в організмі спричиняє недостатнє харчування?

II. Виконання практичної роботи.

1. Антропометричні виміри для їх вимірювання. (Бесіда зі складанням схеми.)

Практична робота №5

2. Самостійна робота учнів за інструктивною карткою.

Інструктивна картка

Завдання 1. Визначення зросто-масового показника.

1. Вимірювання зросту. (Виконувати слід парами.)

Станьте на площинку зростоміра (без взуття) так, щоб торкнутися (по вертикалі) вимірювальної планки трьома точками: на рівні п’яток, сідничних м’язів і лопаток. Голову при цьому тримайте прямо. По горизонтальній планці, яку притискують до голови, відзначають величину зросту з точністю до 0,5 см. Дані запишіть у таблицю.

2. Вимірювання маси тіла.

Зніміть верхній одяг і взуття. Станьте на площинку ваг при закритому замку коромисла. Великою гирею встановіть масу, після чого відкрийте замок і уточніть масу пересуванням малої гирі. Дані занесіть у таблицю.

3. Визначте свій масо-зростовий індекс. Для цього показник маси тіла поділіть на показник зросту. Кожному сантиметрові зросту має відповідати 350-400 г маси – у хлопчиків і 375-425 г – у дівчаток. Якщо цифри менші, то можна говорити про недостатню масу, якщо більші – про надлишкову. Дані про свій масо-зростовий індекс занесіть у таблицю.

4. Визначте свій зросто-масовий показник відніманням від показника зросту цифру 100, якщо ваш зріст дорівнює 155-164 см, або цифру 110, якщо зріст дорівнює 165-185 см. Він визначається в кілограмах.

Дані запишіть у зведену таблицю.

5. Виміряйте окружність грудної клітки (окремо хлопчики та дівчатка).

Для цього звільніть грудну клітку від одягу. Станьте у спокійну позу. Визначте кут утворений лопатками. Накладіть стрічку так, щоб ззаду вона пройшла під кутом лопаток, а спереду – нижнім краєм соскових кружків у хлопчиків і під грудними залозами у дівчат.

Дані запишіть у зведену таблицю.

6. Визначте силу стискання кисті руки. Для цього візьміть у руку динамометр (на 90 кг). Витягніть руку і підніміть її до рівня плеча.

У такому положенні сильно стисніть динамометр. Відмітьте показник динамометра.

Дані запишіть у зведену таблицю.

Зведена таблиця антропометричних вимірів

Зріст (см)

Маса тіла (кг)

Масо-зростовий індекс (г/см)

Зросто-масовий по­казник (кг)

Окружність грудної клітки (см)

Сила стискання руки (кг)

6. Зробіть висновки, відповівши на запитання:

А) Чи існує відповідність між масою вашого тіла і його зростом?

Б) За рахунок чого збільшилась (зменшилась) ваша маса?

В) Як можна за вимірюванням встановити розмір одягу?

Г) Як зробити корекцію маси, зросту та окремих частин тіла?


Практична робота №5 - Плани-конспекти уроків по біології