Практична робота 5. Створення бази даних у середовищі табличного процесора, упорядкування та пошук потрібної інформації. Фільтрація даних. Групування даних

ТЕМА 5.4. ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ (10 ГОДИН)

Урок 56

Практична робота 5. Створення бази даних у середовищі табличного процесора, упорядкування та пошук потрібної інформації. Фільтрація даних. Групування даних

Мета:

– формувати навики створення у ЕТ баз даних за допомогою форм та вмінь застосовувати засоби їх обробки;

– розвивати вміння аналізувати інформацію та використовувати для розв’язання поставленої задачі;

– виховувати людину, яка має науковий світогляд.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація

навчальної діяльності

Не усі виникаючі на практиці задачі можуть бути розв’язані за допомогою вивчених нами засобів електронних таблиць. При роботі з достатньо великими електронними таблицями можуть бути корисними спеціальні інструменти для опрацювання баз даних. Це сортування, фільтрація, групування даних. При цьому таблична інформація може розглядатися як база даних та водночас вона є електронною таблицею.

II. Виконання завдання за комп’ютером з поясненням вчителя

1. Створення бази даних

У файлі ПР№ 5.xls починаємо заповнення бази даних. Уведемо структуру бази даних: в одному рядку таблиці

– назви ” Прізвище “, “Ім’я”, “Телефон”, “Адреса” будуть потім заголовками стовпців у відповідності з даними.

– Запис інформації у базу даних здійснюємо за допомогою форми: Горизонтальне меню “Дані”, спадаюче “Форма”, вікно діалогу, яке дозволяє проводити основні операції з додавання, редагування, видалення та пошуку у базі даних.

2. Сортування даних по зростанню (у даному випадку за абеткою)

Виділити список даних та виконати послідовність дій: горизонтальне меню “Дані”, спадаюче меню “Сортування”. З’явиться діалогове вікно “Сортування діапазону”. EXCEL дозволяє проводити багаторівневе сортування даних. Спочатку дані сортуються за першим критерієм, якщо є рядки з однаковим значенням, тоді проводиться сортування за другим критерієм, а потім за третім. Сортування може бути проведено як за зростанням, так і за зменшенням.

Практична робота 5. Створення бази даних у середовищі табличного процесора, упорядкування та пошук потрібної інформації. Фільтрація даних. Групування даних

– Для виключення сортування заголовків таблиці є радіокнопки (ідентифікація діапазону даних).

3. Використання автофільтра

Виділіть довільну комірку у списку та виконайте команду горизонтального меню Дані, спадаючого меню “Фільтр”/ “Автофільтр”. У кожній комірці рядка – структури бази даних – з’явилися списки. У кожному з них є усі наявні в цьому стовпці бази даних значення, а також елементи, які формують правила фільтрації:

Пункт списку

Опис

Все

Знімає дію фільтра, відображує усі елементи

Перші 10

Відображує задану користувачем кількість рядків бази даних з найменшими або найбільшими значеннями

Умова

З’явиться вікно для введення правил фільтрації у вигляді нерівності за значенням даного стовпця

Практична робота 5. Створення бази даних у середовищі табличного процесора, упорядкування та пошук потрібної інформації. Фільтрація даних. Групування даних

Або двох нерівностей, об’єднаних логічними операторами “і”, “або”

Порожні

Відображає тільки ті рядки, в яких дана комірка порожня

Заповненні

Відображає дані, в яких у комірці цієї графи є значення

4. Використання розширеного фільтра:

– Виділіть комірку поза списках даних. Запишіть туди заголовок стовпця, по якому бажаєте провести фільтрацію. Коміркою нижче введіть умову по цьому стовпцю, яку ви бажаєте накласти на інформацію бази даних.

– Виконайте команду горизонтального меню “Дані”, спадаючого меню “Фільтр”/ “Розширений фільтр”. У вікні, яке з’явилось на екрані, потрібно задати діапазон комірок аркуша та діапазон комірок фільтру.

– Повернути на екран усі записи можна, виконавши команду горизонтального меню “Дані”, спадаючого меню “Фільтр”/ “Повернути усе”.

III. Виконання учнями завдань практичної роботи

1. Запишіть порядок дій для виконання наступних вправ із базою даних, яка записана у файлі ПP1.xls:

– Розташуйте записи бази даних згідно Прізвищ за абеткою.

– За допомогою автофільтра відобразіть на екрані учнів, які мають оцінку нижче ніж 4 балів.

– За допомогою розширеного фільтру відобразіть на екрані учнів, які мають високий та достатній рівень навчальних досягнень.

– За допомогою засобів групування(Дані/Група та структура) створити групу елементів стовпців, які містять оцінки за практичні роботи №1-№8.

2. Для таблиці, яка записана у файлі ПР3-xls створити за допомогою Майстра зведених таблиць (Дані/Зведена таблиця) зведену таблицю.

IV. Підсумки уроку

V. Домашнє завдання

Підготуватись до ділової гри “Діяльність будівельної фірми”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Практична робота 5. Створення бази даних у середовищі табличного процесора, упорядкування та пошук потрібної інформації. Фільтрація даних. Групування даних - Плани-конспекти уроків по інформатиці