Правила оформлення цитат і прямої мови

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 5. Синтаксичні структури діловодства

Правила оформлення цитат і прямої мови

Розділові знаки при цитатах і діалозі

Цитати виділяються лапками. Якщо цитата супроводжується словами автора, то вона оформляється як пряма мова.

Якщо цитата наводиться не повністю, то пропуск позначається крапками: ”Влада має велику кількість інструментів, якими регулюються різні сфери суспільної життєдіяльності…”, – читаємо в посібнику “Державна політика: аналіз та механізм її впровадження в Україні: Навч. посіб. / Кол. авт.; За заг. ред. В. А. Ребкала, В. В. Тертички. – К.: Вид-во УАДУ, 2000”.

Коли мова діалогічна, то замість лапок уживається тире.

Розділові знаки при прямій мові

Якщо слова автора стоять перед прямою мовою, то після них ставиться двокрапка, а пряма мова береться в лапки. А: “П”.

Якщо пряма мова стоїть перед словами автора, то після неї ставиться кома, знак оклику, знак питання, крапки чи тире; слова автора пишуться з малої літери. “П(!) (?) ” – а; “П”, – а.

Якщо слова автора розривають пряму мову, то перед ними ставиться кома, крапки чи тире, а після них – кома й тире, якщо перша частина прямої мови не є закінченим реченням. “П, (…) – а, – п”.

Якщо слова автора розривають пряму мову, то перед ними ставиться кома, знак оклику, знак питання, багатокрапка чи тире.

А після них – крапка й тире; продовження прямої мови – з великої літери, якщо перша частина прямої мови – закінчене речення. “П (!) (?) (…) – а, – П”.

Якщо слова автора всередині прямої мови розпадаються на дві частини, одна з яких стосується першої частини прямої мови, а друга – другої частини прямої мови, то перед другою частиною ставиться двокрапка й тире, а перше слово прямої мови пишеться з великої літери, наприклад: “П, – а. А: – П”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Правила оформлення цитат і прямої мови - Туризм