Правила страхування

Правила страхування – сукупність правових норм, якими визначаються основні умови відносин між страховою компанією (страхувальником) і страховиком. П. с. включають перелік об’єктів страхування та порядок укладання договору, порядок визначення страхових сум, страхові тарифи та ризики, додаткові умови виконання страхових зобов’язань, термін та місце дії договору страхування, поведінку страхової компанії у випадку страхування, перелік документів, необхідних для підтвердження страхового випадку і розмірів збитків від нього, умови виплати або відмови від виплати страхової суми і страхового відшкодування, умови припинення дії договору страхування та ін. П. с. в Україні затверджуються комітетом у справах нагляду під час видачі страховій компанії ліцензії на право здійснення певного виду страхування.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Правила страхування - Економічний словник