Правила вживання апострофа – Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі

Правила вживання апострофа

Апостроф уживається перед Я, ю, є, ї:

1) в українських словах:

А) після Б, п, в, м, ф, якщо перед ними немає інших букв на позначення приголосних (крім Р), які належали б до кореня: Голуб’я, п’ють, на верхів’ї, сім’єю, мереф’янський;

Б) після Р у кінці складу: Довір’я, сузір’я, бур’ян;

В) після Б, п, в, м, ф, р, к у власних назвах: Аляб’єв, Куп’янськ, В’яземський, В’ячеслав, Пом’яловський,

Прокоф’єв, Захар’їн, Лук’ян;

Г) після префіксів та першої частини складних слів, які закінчуються буквами на позначення приголосних: Під’їхати, роз’яснення, з’юрмитися, дит’ясла, пів’яблука, Але пів-Європи (Власна назва);

2) в іншомовних словах після Б, п, в, м, ф, г, к, х, ж, ч, ш та після Р у кінці складу, а також після префіксів, які закінчуються буквами на позначення приголосних: Об’єкт, інтерв’ю, прем’єра, верф’ю, к’янті, Х’юстон, Руж’є, екстер’єр, ад’юнктура, ін’єкція, кон’юнктивіт, кон’юнктура.

Апостроф не вживається:

1) перед Я, ю, є в українських

та іншомовних словах:

А) після Б, п, в, м, ф, коли перед ними стоять інші букви на позначення приголосних (крім р), які належать до кореня: Мавпячий, морквяний, духмяний, цвях, тьмяний, Але Торф’яний, верб’я, черв’як, арф’яр;

Б) після Б, п, в, м, ф, г, к, х, ж, ч, ш та після Р на початку складу, якщо Я, ю, є позначають м’якість попередніх приголосних: Бязь, дебют, пюре, гравюра, Мюнхен, фюзеляж, Гюго, манікюр, кювет, брязкіт, рюмсати, Рєпін;

2) перед Йо: Соловйов, серйозний, курйозний.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Правила вживання апострофа – Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі - Довідник з української мови