Право фінансове

Право фінансове – сукупність юридичних норм, які регулюють відносини власності у процесі утворення, розподілу та використання фінансових ресурсів держави та органів місцевого самоврядування з метою забезпечення виконання покладених на ці органи завдань і функцій. Норми фінансового права закріплюють загальні принципи та форми фінансової діяльності різних ланок держави, методи централізації фінансових ресурсів у руках держави, основні види використовуваних при цьому платежів і механізм їх вилучення, а також порядок отримання та використання акумульованих коштів, джерела формування й використання фінансових ресурсів державних підприємств, організацій і установ. Основні об’єкти П. ф. – бюджет, доходи бюджету, передусім податки, видатки, процес бюджетного фінансування, банківське кредитування, грошовий обіг, державне страхування, фінансовий контроль та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Право фінансове - Економічний словник