Право міжнародних організацій

Право міжнародних організацій – система принципів і норм, що регулюють питання створення, визначення статусу і діяльності міжнародних організацій. Важливе місце в цій галузі міжнародного права посідають принципи і норми, які стосуються діяльності міжурядових організацій. П. м. о. регулює також діяльність неурядових міжнародних організацій. Джерелами П. м. о. є: міжнародні договори та угоди – установчі акти міжнародних організацій; інші міжнародні договори; міжнародний звичай; правила процедури, фінансові правила, правила для персоналу; окремі рішення міжнародних організацій. Статут ООН як основне джерело П. м. о. закріплює загальні принципи і норми, які стосуються не лише ООН, а й інших міжнародних організацій. До джерел, які встановлюють загальні норми П. м. о., належать також окремі міжнародні угоди, в тому числі Віденська конвенція про представництво держав у відносинах їх з міжнародними організаціями універсального характеру (1975).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Право міжнародних організацій - Довідник з правознавства