Право власності господарських товариств

Право власності господарських товариств – право на володіння, розпорядження і користування майном різних господарських товариств (акціонерних компаній, товариств з обмеженою відповідальністю, повних товариств, командитних товариств та ін.). Основними об’єктами такого права є майно, передане господарським товариствам його засновниками та учасниками, вироблена в процесі господарської діяльності продукція, отримані доходи та інше майно. П. в. г. т. здійснюється загальними зборами засновників та акціонерів. Елементами такого права є також право управління, право на дохід та інші, в яких конкретизується право володіння, розпорядження і користування.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Право власності господарських товариств - Економічний словник