Правоохоронні органи

Правоохоронні органи – органи, які наділені державою компетенцією щодо охорони громадських відносин, урегульованих правом. Поділяються на державні і недержавні. До державних П. о. належать суди (Верховний Суд України, Верховний Суд Автономної Республіки Крим, обласні, районні (міські), міжрайонні (окружні), арбітражний та військовий), прокуратура, органи внутрішніх справ (міліція), Служба безпеки України. Відповідно до ст. 1 Закону України “Про Конституційний суд України” Конституційний суд – незалежний орган у системі судової влади,

покликаний забезпечувати відповідність законів, інших нормативних актів органів законодавчої і виконавчої влади – Конституції України, охорону конституційних прав і свобод особи. Верховний та інші загальні суди здійснюють правосуддя на відповідній території, захищають права та законні інтереси громадян. Арбітражний суд здійснює правосуддя в господарських відносинах. Прокуратура відповідно до закону здійснює нагляд за дотриманням і правильним застосуванням законів органами державної виконавчої влади, управління і контролю, посадовими особами та громадянами. Вона розслідує діяння, що містять ознаки злочину,
підтримує державне обвинувачення, бере участь у розгляді в судах кримінальних, цивільних справ та справ про адміністративні правопорушення, а також господарських спорів у арбітражних судах. Міліція України – державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань. Служба безпеки України – це орган спеціального призначення, на який покладено виконання функцій державної безпеки України. До недержавних П. о. належать адвокатура, адвокатські, компанії, недержавні розшукові, охоронні та деякі інші установи відповідного призначення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Правоохоронні органи - Довідник з правознавства