Правопис ненаголошених особових закінчень дієслів теперішнього і майбутнього часу

Тема. Правопис ненаголошених особових закінчень дієслів теперішнього і майбутнього часу. (Вправи 380 – 384.)

Мета. Узагальнити труднощі написання ненаголошених особових закінчень дієслів теперішнього і майбутнього часу, провести дослідження закономірностей правопису наголошених закінчень і вивести правило правопису.

Розвивати навички дослідницької діяльності, вміння визначати труднощі правопису.

Виховувати вміння співпрацювати, знаходити спільні рішення. Обладнання: роздатковий матеріал, підручник, зошит.

Хід уроку

I.

Організація класу. Мотивація навчальної діяльності.

Привітання, побажання хорошого настрою. Висловлювання дітьми їхніх очікувань від уроку.

II. Перевірка домашнього завдання.

– Яке слово ви підкреслили?

– Як у реченні називають слова у кличному відмінку? (Звертання.)

– Що ви знаєте про звертання?

Учні читають виписані уривки, а всі слухачі визначають особову форму вжитого дієслова.

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Читання епіграфа до уроку.

“Я розумію вас, звірята і рослини” (Богдан-Ігор Антонич).

– Знайдіть у цих рядках звертання.

2. Каліграфічна хвилинка (за вправою

381).

3. Проблемна ситуація.

– Прочитайте поетичні рядки Павла Тичини (вправа 380).

– Який настрій вони створюють?

– Які букви пропущено у словах?

– Спишіть вірш, уставляючи пропущені букви. Поставте наголоси у цих словах. Визначте час, особу, число дієслів, виділіть закінчення.

– У якому дієслові написання закінчення не викликало сумніву? Як ви думаєте, чому?

– Чому над правописом інших дієслів довелося замислитись?

4. Розв’язання проблемної ситуації через опрацювання нового матеріалу.

1) Ознайомлення із правилом правопису ненаголошених особових закінчень дієслів (с. 176).

– Протягом спостереження за особовими закінченнями дієслів ми вже не раз зустрічалися із труднощами – яку голосну написати у закінченні: е чи и. І от сьогодні ця таємниця розкриється. Але спочатку давайте спробуємо самостійно вивести закономірність. Може, хтось її помітив?

– Розгляньте схему. Прочитайте її спочатку по лівих стрілочках, а потім по правих.

– У яку особову форму треба ставити дієслова, щоб визначити голосну букву у закінченні?

– Придумайте коротку картку-пам’ятку. (Наприклад, – уть, – ють – е, є; – ать, – ять – и, ї.)

2) Вправляння у правописі ненаголошених особових закінчень дієслів (за вправою 382).

Учні користуються зразком міркування, поданим у вправі.

IV. Фізкультхвилинка.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Розвиток мовлення.

– Прочитайте текст вправи 383.

– Яка картина постає у вашій уяві? Змалюйте її словами.

– Доберіть спільнокореневі слова до слова летиш.

– Спишіть текст, вставляючи пропущені букви. Користуйтесь зразком міркування із вправи 382.

2. Робота в зошиті.

VI. Підсумок уроку.

– Як визначити, яку букву писати у ненаголошеному особовому закінченні – е чи и!

VII. Домашнє завдання.

1. Вправа 384.1, 384.2.

2. Для тих, хто хоче знати більше: вправа 384.3.

?include(“$DOCUMENT_ROOT/block/list. html”;?> ?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Правопис ненаголошених особових закінчень дієслів теперішнього і майбутнього часу - Плани-конспекти уроків по українській мові