Правопис префіксів роз-, без-. Перенос слів із префіксами

Тема: Правопис префіксів роз-, без-. Перенос слів із префіксами

Мета: формувати в учнів уміння писати префікси й прийменники; ознайомити з правилами вимовляння і правопису, переносу слів із префіксами роз-, без-, збагачувати словниковий запас; розвивати літературну вимову, вміння аналізувати; виховувати любов до природи.

Тип уроку: урок формування мовної компетенції.

Обладнання: підручник, зошит.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

Ось дзвінок сигнал подав –

До роботи час настав.

Ось і ми часу не гаймо,

А

урок свій починаймо.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 79, впр. 184)

– Прочитайте складені речення.

2. Словникова робота

Гра “Склади слова – назви професій”

Кбйаоменр фоерш иутльче

(Комбайнер, шофер, учитель)

3. Каліграфічна хвилинка

С сСс Сп св ст ас ос

Середа спасибі адреса

Старе відро, морквина і мітла – сніговика зліпила дітвора.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як вимовляти і писати слова з префіксами роз-, без-.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота над віршем (с. 79, впр.

185)

– Прочитайте текст. Розгляньте малюнок. Опишіть дуб, використовуючи слова вірша.

– Спишіть виділені слова. Позначте префікси. Запишіть через риску слова, від яких вони утворилися за допомогою префіксів.

– Слово розкинув поділіть на склади для переносу. Утворіть нові сполучення слів із підкресленим словом.

2. Словотворча робота (с. 79-80, впр. 186)

– Прочитайте групи слів.

– Утворіть нові слова за допомогою префіксів. Запишіть.

Запам’ятайте! У префіксах роз-, без – завжди пишеться буква з: розглядали, розказати, безпритульний, безжалісний.

Треба нам не помилятись –

В роз – і без – не забувати

Завжди букву “зе” писати.

3. Фізкультхвилинка

Раз! Два! Всі присіли,

Потім вгору підлетіли.

Три, чотири – нахилились,

Із струмочка дружно вмились.

П’ять, шість – всі веселі

Крутимось на каруселі.

Сім, вісім – в потяг сіли

Ніжками затупотіли.

Дев’ять, десять – відпочили

Й за навчання дружно сіли.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Робота над казкою (с. 80, впр. 187)

– Прочитайте виразно казку, уставляючи пропущені букви. Про що в ній розповідається?

– Спишіть текст, уставляючи пропущені букви. Ці слова поділіть на склади для переносу.

– Позначте в підкреслених словах префікси. Прийменники підкресліть. Поясніть правопис префіксів і прийменників.

– Перекажіть казку.

Запам’ятайте! При переносі префіксів роз-, без – не можна відривати від них букву з, а також залишати з ними одну букву від кореня.

2. Робота в групах

Бескрайній, беззвучний, роздати, росфарбувати, росв’язати, безшумний, безкрайній, розкреслити.

1-ша група. Виписати слова, в яких знайшли помилку. Довести правильність свого вибору.

2-га група. Скласти речення зі словами, які написані правильно.

3-тя група. Розібрати три слова за будовою.

4-та група. Придумати і записати слова з префіксами роз-, без-.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

– Що нового дізналися на уроці?

– Чого навчилися?

– Над якою темою ми сьогодні працювали?

– Що необхідно пам’ятати про правопис префікса роз-?

– Який ще префікс підпорядкований цьому правилу?

– Як правильно переносити слова з префіксами роз-, без-?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 80, впр. 188. Доберіть до слів синоніми з префіксом без-: сумний ¾ безрадісний, безутішний, широкий ¾ безмежний, тихий ¾ безшумний, жорстокий ¾ безжалісний, бездушний, лихий ¾ безсердечний, дорогий ¾ безцінний, пустинний ¾ безлюдний, сухий ¾ безводний.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Правопис префіксів роз-, без-. Перенос слів із префіксами - Плани-конспекти уроків по українській мові