Правопис закінчень дієслів 3-ої особи теперішнього і майбутнього часу. (Вправи 306-309)

Тема. Правопис закінчень дієслів 3-ої особи теперішнього і майбутнього часу. (Вправи 306-309).

Мета. Розвивати вміння розпізнавати дієслова 3-ої особи, правильно їх писати і вживати у мовленні.

Обладнання: мовний матеріал, малюнки весняних квітів (обов’язково – конвалії).

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання (вправа 305).

1. Робота в групах.

А) Взаємоперевірка.

Перевірка домашнього завдання проходить в групах у вигляді взаємоперевірки. Діти обмінюються конвертами. Читають адресовані їм листи,

бажано під звуки мелодії, обмінюються враженнями, перевіряють граматичне завдання. Ті, хто отримав електронні листи, можуть спілкуватись окремою групою.

Б) Бесіда.

Коротка бесіда про лист як особисту інформацію, тому навіть вчитель не має права їх читати. Вчити дітей культури епістолярного спілкування.

2. Вправа “Мікрофон”.

– З чого складається наше мовлення? (З речень.)

– Які бувають речення за метою висловлювання? (Розповідні, питальні, спонукальні.)

– З чого складається речення? (Зі слів.)

– На скільки частин мови поділено всі слова української мови? (10.)

– Яка частина

мови відповідає на питання що робить? що робив? що зробить? (Дієслово.)

– Назвіть будь-яке дієслово у 2-ій особі однини теперішнього часу.

– Міркуйте так: стрибаєш – закінчення – єш, ставлю питання що ти робиш?. Дієслово відповідає на питання, зв’язане із займенником другої особи однини (ти), отже, дієслово вжито у 2-ій особі однини в теперішньому часі, бо означає дію, що відбувається тепер.

3. Робота з прислів’ями, записаними на дошці, екрані (з наступною самоперевіркою).

– Спишіть прислів’я, вставивши погрібну букву на місці крапок.

– Дерево зруба…ш – назад не постав…ш.

– В ліс не поїд…ш, то й на печі змерзн…ш.

– Не дожен…ш і конем, шо запізн..ш одним днем.

– Не пережу…ш – не проковтн…ш.

– Підкресліть дієслова, визначте їх особу, число, час, виділіть закінчення. Після виконаної учнями роботи вчитель вставляє пропущені букви, а діти звіряють правильність своїх записів.

III. Повідомлення теми і завдань уроку.

1. Проблемна ситуація.

– Що треба знати про написання закінчень у дієсловах 3-ої особи? Назвіть займенники 3-ої особи однини і множини. (Він, вона, вони.)

2. Вправа-дослідження.

– Підберіть дієслово 3-ої особи однини теперішнього часу і поставте його в множині. Запишіть це.

Наприклад:

Правопис закінчень дієслів 3 ої особи теперішнього і майбутнього часу. (Вправи 306 309)

Правопис закінчень дієслів 3 ої особи теперішнього і майбутнього часу. (Вправи 306 309)

Позначте закінчення записаних дієслів.

IV. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Ознайомлення з особовими закінченнями дієслів 3-ої особи теперішнього і майбутнього часу (за вправою 306).

2. Вивчення правила-висновку про особові закінчення дієслів теперішнього і майбутнього часу у 3-ій особі однини і множини (с. 156, 157).

Фізкультхвилинка.

3. Каліграфічна хвилинка (творчого характеру).

Уть уть уть ють ють ють ать ать ать ять ять ять

– Складіть якнайбільше дієслів 3-ої особи множини теперішнього часу на тему “Дитячі розваги”. Початок такий:

Вони танцюють, …

4. Твір-мрія (за вправою 307).

– Діти, сьогодні у вас фантастичне завдання. Напишіть короткий твір про те, чого ви прагнете в житті, як ви бачите майбутнє і яким уявляєте життя школи. Це може бути твір-фантазія, твір-мрія. твір-вигадка, твір-програма майбутнього директора школи чи твір-завдання майбутнього. Дайте назву своєму твору.

– Виконайте самостійно завдання 3.

3. Робота з прислів’ям.

Раніше встанеш – більше зробиш.

– Поясніть зміст прислів’я.

– Відшукайте у прислів’ї дієслова, поставте в них наголоси. Підкресліть у цих дієсловах ненаголошені е, и. Визначте, які закінчення мають дієслова у 3-ій особі множини в теперішньому часі, поставивши виділені дієслова у цій формі.

6. Проблемна ситуація (за вправою 308).

А) Читання слів.

– Які букви пропущено в словах? (Е, и.)

– У яких дієсловах легко вставити пропущені букви? (У словах, де пропущені букви позначають наголошені звуки.)

– В інших словах пропущена буква позначає ненаголошений звук, тому це викликає труднощі при написанні.

Б) Розв’язання проблемної ситуації через ознайомлення з правилом і таблицею (с. 158).

В) Письмове виконання вправи, завдання 4.

V. Осмислення, узагальнення та систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи (робочий зошит).

2. Вибірковий диктант (з логічним навантаженням).

– Випишіть дієслова із тексту-загадки, яку я повільно читатиму.

Сниться принцесі сон, начебто йде вона прекрасним підземним королівством.

Горять свічки, лунає музика, навколо квіти, фонтани… І раптом із найдальшої кімнати вистрибує дракон. От-от може трапитись непоправне. Що треба зробити принцесі?

– То що ж треба зробити принцесі, щоб не потрапити в лапи дракона? (Прокинутись.)

– Позначте над кожним дієсловом, яке у нього закінчення у 3-ій особі множини теперішнього часу.

3. Самостійна робота (з наступною взаємоперевіркою).

– Спишіть прислів’я, вставляючи пропущені букви в дієсловах. Скористайтеся таблицею на с. 158.

– Якщо зранку попрацю…ш – потім не пожалку…ш.

– Не побіга…ш – не пообіда…ш.

– Через вікно весь світ не побач…ш.

– Одним пальцем голки не вдерж…ш.

4. Огляд виставки “Квіткова експозиція”.

– Розгляньте “Квіткову експозицію”.

– Назвіть квіти, які ви знаєте. (Тюльпан, нарцис, бузок, конвалія, підсніжник, первоцвіт, медунки.)

– Уважно розгляньте конвалію, вона допоможе вам виконувати домашнє завдання.

VI. Підсумок уроку.

VII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 156, 157 – правила, с. 158 – таблиця-помічниця, вправа 309. Оголошується конкурс на краще продовження казки. Конкурс відбудеться на наступному уроці української мови.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Правопис закінчень дієслів 3-ої особи теперішнього і майбутнього часу. (Вправи 306-309) - Плани-конспекти уроків по українській мові