Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини. (Вправи 125-128)

Тема. Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини. (Вправи 125-128).

Мета. Ознайомити учнів із правописом іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини; формувати вміння і навички користуватись орфографічним словником для перевірки закінчення таких іменників; розвивати словниковий запас учнів; виховувати культуру мовлення.

Обладнання: орфографічні словники, мовний матеріал, прислів’я.

Хід уроку

I. Організація класу.

Хто поважає рідну мову – уживає всі її слова безпомилково.

II. Актуалізація

опорних знань учнів.

1. Вправа “Мікрофон”.

– Які закінчення мають іменники жіночого роду на – а (-я) в родовому відмінку однини?

– У яких випадках ці іменники мають закінчення – і, а в яких – закінчення – и? Наведіть приклади.

2. Перевірка домашнього завдання (вправа 124).

– Про що ви дізнались із тексту вправи?

– Прочитайте кожне речення тексту.

– Поясніть написання слів з пропущеними буквами.

– Як ви виконали звуко-буквений аналіз слів дощ, якщо? Прокоментуйте свою роботу.

3. Робота з індивідуальними картками.

– Відновіть і поясніть зміст кожного

прислів’я.

– Спишіть прислів’я, підкресліть іменники жіночого роду в родовому відмінку однини.

– Без роботи

Вже й ріка тече.

– Людина без Батьківщини

День роком стає.

– В усякої справи

Як соловей без пісні

– Крапля до краплі

Початок важкий.

4. Пояснювальний диктант.

Край села стояла невелика хата. Вузька втоптана стежка вела від порога до глибокої криниці. Вода в ній була завжди студена і прозора. Понад стежкою росли пахучі квіти. Із хати вийшла молода дівчина. У її довгій косі червоніла стрічка. З вишитої сорочки сміялися голубі незабудки.

– Визначте відмінок іменників жіночого роду:

І варіант – у п’ятому реченні.

II варіант – у шостому реченні.

III. Повідомлення теми і завдань уроку.

– Сьогодні ми продовжимо працювати з іменниками у родовому відмінку однини, але це будуть іменники чоловічого роду.

Отже, шукаємо відповідь на питання: які закінчення мають іменники чоловічого роду в родовому відмінку однини?

IV. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Робота над текстом вправи 125.

– Про що ви дізнались зі змісту тексту?

– Як називається місцевість, у якій ми з вами проживаємо?

– Спишіть текст, ставлячи іменники, що в дужках, у родовому відмінку однини.

– Позначте закінчення у таких іменниках і зробіть висновок.

2. Засвоєння теоретичного матеріалу.

3. Творче списування (за вправою 126).

А) Бесіда за змістом прочитаного.

Б) Конкурс заголовків до тексту.

В) Списування тексту з використанням орфографічного словника.

Г) Фонетико-орфографічна хвилинка (за табличкою “Вимовляй. Пиши”).

Фізкультхвилинка.

4. Творче списування за зразком (вправа 127).

– Усно поставте подані іменники у родовому відмінку однини. Перевірте їх закінчення за орфографічним словником.

– Що об’єднує іменники кожного стовпчика таблички?

– Складіть і запишіть сім словосполучень з використанням іменників таблички (за вибором) у формі родового відмінка за зразком: сріблястого інею, минулого тижня.

Колективне опрацювання теоретичного матеріалу, с. 65.

– Усно складіть кілька речень з іменником біль у різних формах. Запам’ятайте правильні форми вживання іменника біль.

5. Робота з таблицею “Словничок”.

Мільйон, мізинець, механік.

V. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи (робочий зошит).

2. Робота з прислів’ями.

– Складіть прислів’я, ставлячи слова, що в дужках, у родовому відмінку однини.

Зима без (сніг) – літо без (хліб).

(Вовк) боятися – в ліс не ходити.

3. Хвилинка-цікавинка.

Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини. (Вправи 125 128)

VI. Підсумок уроку.

Вправа “Виправ помилки”.

З дна океана, малювати з портрета, немає гектару, кров з мізинця, готуємось до диктанта, звук сигнала, провід телефона.

(Океану, гектара, диктанту, сигналу, телефону.)

– Як себе перевірити, якщо ви не впевнені у правильності виконання завдання? (Орфографічний словник.)

VII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 64 – правило, с. 66 – вправа 128.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини. (Вправи 125-128) - Плани-конспекти уроків по українській мові