Правопис закінчень іменників чоловічого ролу в давальному і місцевому відмінках однини. (Вправи 137-140)

Тема. Правопис закінчень іменників чоловічого ролу в давальному і місцевому відмінках однини. (Вправи 137-140).

Мета. Ознайомити учнів з особливостями закінчень іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини; формувати уміння і навички доцільного використання у мовленні паралельних закінчень іменників у давальному і місцевому відмінках; виховувати любов до природи.

Обладнання: орфографічні словники, схема-опора, мовний матеріал.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

1. Аналіз

виконання вправи 136.

– Прочитайте слова, записані в обліковій послідовності.

– Що означають ці іменники? (Назви професій.)

– Прочитайте складені речення. Яке із трьох речень ви вважаєте найкращим? Чому?

2. Вправа “Очікування”.

– Мої очікування від уроку…

III. Актуалізація опорних знань учнів.

Наші батьки

Мій тато – сталевар. Він варить сталь. Тато Світланки – тесляр. Він робить меблі. У Юлі тато – лікар. А Миколчин тато – токар.

– Випишіть іменники чоловічого ролу на – р. Поставте їх в орудному відмінку.

– Перевірте себе за орфографічним словником.

IV.

Повідомлення теми і завдань уроку.

– На сьогоднішньому уроці ми розглянемо нову мовну закономірність, якою, на жаль, не всі вміють користуватись. Знання цієї закономірності, додержання її робить наше мовлення різноманітнішим, милозвучнішим. А будемо ми працювати над давальним і місцевим відмінком однини іменників чоловічого роду.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Спостереження за мовним матеріалом (вправа 137).

– Прочитайте текст, з’ясуйте значення невідомих слів.

– Доберіть влучний заголовок до тексту.

– Поставте запитання до тексту і дайте на них відповіді.

– Які ще закінчення можуть мати ці іменники в давальному відмінку? (Батькові – батьку, дідусеві – дідусю, родичеві – родичу, другові – другу, сусідові – сусіду.)

– В якому ще відмінку іменники можуть мати дві форми? (У місцевому.)

2. Опрацювання правила на с. 71.

3. Вправа-дослідження (вправа 138).

А) Читання вірша і словесне малювання.

Б) Пояснення закінчень іменників чоловічого роду в місцевому відмінку однини.

В) Добір синонімів до слова небокрай. (Обрій, небосхил.)

4. Каліграфічна хвилинка.

О о Оо об рі ій обрій

Сонце на обрії, ранок встає,

Браття, вставайте,

Сонце стрічайте:

Ранок встає.

Олександр Олесь

– Поділіть на склади для переносу слово обрій.

– Знайдіть у вірші іменник чоловічого роду в місцевому відмінку однини.

5. Аналіз правила на с. 72.

6. Проблемна ситуація.

– Чи обов’язково вивчати правило напам’ять?

– Чи не можна встановити закінчення давального і місцевого відмінків на основі знань з рідної мови?

– Що для цього треба зробити? (Треба дібрати іменники чоловічого роду з основою на твердий, м’який приголосний та на [й], поставивши їх у давальному і місцевому відмінках, виділити закінчення.)

Фізкультхвилинка.

VI. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Самостійна робота.

– Поставте іменники стіл, сторож, вчитель, Петро, Сергій Миколайович, лебідь, агроном, вокзал, директор, їжак, дядько Микола, комбайнер, край, луг у давальному та місцевому відмінках.

Виділіть закінчення.

– Перевірте себе, скориставшись алгоритмом.

Правопис закінчень іменників чоловічого ролу в давальному і місцевому відмінках однини. (Вправи 137 140)

2. Практична робота “Порівняй” (вправа 139).

А) Порівняння сполучень іменників у двох колонках.

Б) Визначення спільного та відмінного у двох записах.

В) Засвоєння правила на с. 72 про вживання паралельних форм іменників у мовленні.

VII. Підсумок уроку.

1. Гра “Будь уважним”.

– Визначте, які із сполучень іменників у формі давального відмінка відповідають вивченому правилу, а які – ні.

Директору Івану Миколайовичу, сусідові Івану, брату Степану, дідусеві Михайлу.

2. Підсумки уроку. Рефлексія.

– Складіть діалог-обмін враженнями від уроку.

– Чи справдились ваші очікування?

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 71, 72, 73 – правила, с. 73 – вправа 140.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Правопис закінчень іменників чоловічого ролу в давальному і місцевому відмінках однини. (Вправи 137-140) - Плани-конспекти уроків по українській мові