ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО І ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ

Урок 36. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО І ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ

Мета: ознайомити учнів з вимовою і правописом іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини; формувати правильні правописні вміння і навички; збагачувати словниковий запас; розвивати пізнавальну самостійність, мовлення учнів; виховувати культуру писемного мовлення.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 128, с. 66)

– Чи можна вважати текст вправи

художнім? Доведіть свою думку.

– Як ви поділили його на абзаци?

– Прочитайте кожний абзац вправи, вставляючи іменники, подані в дужках, у родовому відмінку однини.

2. Самостійна робота

– Користуючись орфографічним словником, допишіть закінчення іменників. З одним словосполученням (за вибором) складіть речення.

1 варіант

Стояв біля каштан.., читав до вечор.., випало багато сніг.., вийшли з клас.., пішов до ліс..

2 варіант

Стояв біля дуб.., вийшли з дом.., під’їхав до завод.., зібрали багато хліб.., сік з виноград..

3. “Порівняйте закінчення!”

Рік – роком

Нуль – нулем

Край

– краєм

Душ – душем

Вуж – вужем

Меч – мечем

Зима – зимою

Куля – кулею

Лінія – лінією

Каша – кашею

Межа – межею

Задача – задачею

– До якого роду належать іменники першого стовпчика?

– До якого роду належать іменники другого стовпчика?

– У якому відмінку стоять іменники чоловічого і жіночого роду?

– Чи однакові вони мають закінчення?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми будемо працювати над правописом закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини. Спробуємо зрозуміти і запам’ятати особливості закінчень таких іменників, щоб завжди писати грамотно.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Спостереження за мовним матеріалом. Вправа 129 (с. 66)

– Прочитайте іменники, записані парами.

– Поясніть значення слова ратуша.

Визначення роду, числа і відмінка іменників

– Які закінчення мають іменники жіночого роду в орудному відмінку?

– Зверніть увагу на кінцевий приголосний основи та спробуйте пояснити, чому закінчення у них різні.

2. Складання опорної схеми

– Побудуймо схему-опору, яка допоможе краще засвоїти правильне написання закінчень іменників жіночого роду на – а, – я в орудному відмінку однини.

ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО І ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ

3. Ознайомлення з правилом ((. 67)

4. Первинне закріплення. Вправа 13О (с. 67)

– Читання тексту і добирання заголовка.

– Пояснення написання закінчень.

– Повторення правила вживання апострофа після префіксів і пояснення написання слова з’явилася.

5. Фізкультхвилинка

6. Робота за таблицею. Вправа 131 (с. 67-68)

– Розгляньте таблицю. Зверніть увагу на кінцевий приголосний основи та закінчення в іменниках.

7. Складання опорної схеми

ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО І ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ

8. Ознайомлення з правилом (с. 68)

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Робота в парах. Вправа 132 (с. 68)

– Поставте подані іменники в орудному відмінку.

Підказочка. Дивись міркування на с. 68.

– З однією групою іменників в орудному відмінку утворіть і запишіть речення.

2. Цікаво знати (с. 68)

Учні читають додаткову інформацію про вживання прийменників з іменниками чоловічого і жіночого роду в орудному відмінку.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

– Які відкриття ви зробили для себе на уроці?

– З яким настроєм завершуєте урок?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 13, с. 69.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО І ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ - Плани-конспекти уроків по українській мові