Правосуддя

Правосуддя – самостійна галузь державної діяльності, яку здійснює суд шляхом розгляду і вирішення у судових засіданнях в особливій, встановленій законом процесуальній формі цивільних, кримінальних та інших справ. Діяльність суду щодо здійснення П. спрямована на охорону прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави. П. характеризується рядом ознак, що відрізняють діяльність суду від функцій інших державних і громадських органів. Конституція визначає суди, які діють в Україні, що виключає можливість створення державних

і громадських органів, які наділені функціями П. П. здійснюється шляхом розгляду і вирішення у судових засіданнях цивільних справ по спорах, які зачіпають права й законні інтереси фізичних, юридичних осіб, держави; розгляду у судових засіданнях кримінальних справ і вживання встановлених законом заходів покарання до осіб, які винні у скоєнні злочину, або виправдовування невинних; вирішення господарських спорів, що виникають між учасниками господарчих правовідносин. Розгляд і вирішення у судових засіданнях цивільних, кримінальних та інших справ засновані на конституційних принципах П., до яких належать: колегіальність
(одноособовість) розгляду справ; рівність усіх громадян перед законом і судом; незалежність суддів і підпорядкування їх тільки закону; презумпція невинності і забезпечення обвинуваченому права на захист та ін. П. здійснюється у суворій відповідності до законодавства України. Цивільно-процесуальне, кримінально-процесуальне, арбітражно-процесуальне законодавства докладно регламентують порядок, процесуальну форму судового розгляду і рішень, які виносить суд. Процесуальний порядок судового розгляду забезпечує можливість суду за активної участі у судовому розгляді всіх учасників процесу встановити істину у справі й ухвалити законне та обгрунтоване рішення. Суд при здійсненні П. наділений правом застосування державного примусу. Своїм рішенням у цивільній справі суд зобов’язує відповідача або позивача до виконання своїх зобов’язань. Визначити кримінальне покарання винному може тільки суд.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Правосуддя - Довідник з правознавства