Предмети шкільного вжитку

Урок 8

Тема: Предмети шкільного вжитку.

Мета:

– Повторити й активізувати лексичний матеріал теми.

– Навчати монологічного й діалогічного мовлення.

– Ознайомити з літерами Ее, Ff.

– Розвивати вміння сприйняття тексту на слух, розвивати комунікативні здібності учнів.

– Формувати навички правильної вимови звуків англійської мови, формувати навички письма.

– Виховувати культуру спілкування

ХІД УРОКУ

ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Привітання.

Т: Hello, children! How are you? Ps; We are

fine, thank you!

Повідомлення теми та мети уроку.

Т: Сьогодні на уроці ми пригадаємо назви шкільного приладдя й вивчимо кілька нових слів. А також ви вивчите нові літери англійського алфавіту – Ее та Ff.

Let’s start our lesson. Почнемо наш урок.

Фонетична зарядка.

1) Розпізнавання звуків.

Учитель пропонує учням послухати діалог, у якому є звуки [р] і [Ь]. Коли учні чують звук [р], вони підводять праву руку, а коли звук [Ь] – ліву.

Hello! I’m Barker…

Hello, Parker!

No, I am Barker.

Oh, Darker with a “D”?

No, Barker with a “B”.

With a “B”, yes.

Yes, not Parker, not Darker, I’m Barker-

Well, goodbye, Barker!

Goodbye!

2) Репродукція.
Учні

повторюють текст діалогу за вчителем, а потім (за підказкою вчителя) розігрують його за ролями в парах.

Уведення в іншомовну атмосферу.

1) Повторення віршика-загадки (див. урок 7 (3). Учні хором розповідають вірш

2)Гра ” Ask Your Friend “.

Т: Попросіть товариша зробити те, про що я прошу вас. Наприклад:

Give me the book.

P (звертаючись до товариша): Give me the book, please.

Учень, до якого адресоване прохання, виконує його.

Т: Give me the pen.

P2 (звертаючись до товариша): Give me the pen, please

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ Презентація й активізація нових ЛО.

1) Бесіда з учнями.

Т: Look! (Бере в руки книгу.) What is it? It is a book. (Бере ручку.) What is it?

It is a pen. (Бере олівець.) What is it? It is a pencil. (Бере портфель або сумку.)

What is it? It is a bag. (Бере пенал.) What is it? It is a pencil box. Repeat after me:

A pencil box. (Указує на стілець.) What is it? It is a chair. Repeat after me: a chair

2) Bnp. 1, c. 20.

T: Подивіться на сторінку 20 (показує відповідну сторінку). Що ми бачимо на малюнку?

Учні відповідають за допомогою структури “It is a…”.

3)Робота в парах.

Учні в парах ставлять один одному запитання за малюнками та відповідають на них. Наприклад:

P1 (указує на пенал): Is it a pencil box?

Р2: Yes, it is. (Указує на стілець.) Is it a bag?

P3 No, it is not. It’s a chair…

5)Вивчення чанту. Впр. 2 (c. 20).

Учні повторюють слова чанту за вчителем, а потім хором його розповідають.

Фізкультхвилинка.

Учитель вимовляє команди, супроводжуючи їх рухами, учні повторюють. Потім учитель вимовляє команди, а учні самостійно їх виконують.

Hands on the head.

Hands on the hips,

Hands on the table,

Hands like this! (будь-який жест)

Hands on the shoulders,

Hands up and down,

Hands behind the head

And sit down!

Вивчення літер англійської абетки: Ее, Ff.

1) Впр. З (с. 21).

Т: Подивіться на сторінку 21 (показує відповідну сторінку). Ми бачимо дві літери. Listen to the song. Послухайте пісню й назвіть ці літери. Учні слухають фонетичну пісню (див. Teacher’s Files, c. 92) і називають літери.

Т: Тож ми бачимо літеру Е (указує) та слона – ELEPHANT (указує); а також літеру F (указує) та лисицю – FOX (указує).

Тож ANT починається з літери A, BEAM – з літери В, CAT – з літери С, DOG – з літери D, ELEPHANT – з літери Е та FOX – з літери F. ‘

2) Впр. 4 (с. 21).
Гра “Air Writing”.

Учитель демонструє на дошці написання літер Ее та Ff.

Учні в повітрі нібито “пишуть” їх. Після цього ведучий (спочатку вчитель, а потім один з учнів) “пише” в повітрі літери А, В, С, D, E, F, а решта називає.

3)РЗ, впр. 1 (с. 14).

Учні прописують літери і називають їх, а також знаходять їх у рядах літер. Учитель стежить за правильністю виконання завдання

Письмо. РЗ, впр. 2, 3 (с. 15).

Учні самостійно виконують завдання в зошитах. Учитель стежить за правильністю виконання вправ, переміщуючись класом.

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

1. Підведення підсумків уроку.

Бесіда з учнями.

Т: Яке шкільне приладдя ви можете назвати англійською? Які англійські літери ми вже вивчили?

Які слова починаються з цих літер?

2. Закінчення уроку.

Т: Goodbye, children! Ps: Goodbye!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Предмети шкільного вжитку - Плани-конспекти уроків по англійській мові