ПРЕСА, КНИГОДРУКУВАННЯ

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Розділ VI

Відродження української культури в період національно-демократичної революції (1917-1920рр.)

ПРЕСА, КНИГОДРУКУВАННЯ

До значних досягнень відродження на ціональної культури належить швидкий розвиток видавничої справи, насамперед друкування шкільних підручників. їх видавали Товариство шкільної освіти в Києві, “Українська школа”, якими керували С. Русова та С. Черкасенко. Відновили роботу видавництва “Вік” і “Час” у Києві. Чимало книжок виходило в кооперативних товариствах у Харкові,

Полтаві, Катеринославі.

Швидко відбувався процес становлення української преси. Першим офіційним україномовним органом стали “Вісті Київського Губернського Виконавчого Комітету”; згодом почали виходити “Вісті Української Центральної Ради”, “Вісник Генерального Секретаріату УНР”. Крім того, українською мовою виходили газети “Нова Рада”, “Робітнича газета”, “Народна воля”; відновилося видання “Літературного наукового вісника” за редакцією М. Грушевського та історичного журналу “Україна”; виходили часописи “Книгар”, “Шлях”, “Театральні вісті”,

студентський орган “Стерно”. Для учнів середніх шкіл видавався “Каменяр”, для молоді – “Юнак”, для жінок – “Жіночий вісник”, для військових – “Українська військова справа”. Названа періодика переважно видавалась у Києві. Усього в 1917 р. українською мовою виходило 63 періодичних видання.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПРЕСА, КНИГОДРУКУВАННЯ - Довідник з культурології