Present Continuous Теперішній тривалий час – The Verb. Дієслово

Англійська мова
The Verb. Дієслово

Present Continuous Теперішній тривалий час

Present Continuous утворюється за допомогою дієслова To be + основа дієслова із закінченням – ing:
I Am swimming Now. (Я зараз пливу.)
He Is speaking On the telephone now. (Він зараз говорить по телефону.)
Наприклад:
Розповідне речення
I am (‘m) looking. (Я дивлюся.)
You/we/they Are (‘re) looking.(Ти дивишся./Ви дивитесь./Ми дивимось./Вони дивляться.)
He/she/it Is (‘s) looking. (Він/вона/воно дивиться.)
Заперечне речення
I am not (‘m not) looking. (Я не дивлюся.)
You/we/they Are not (aren’t) looking. (Ти не дивишся./Ви не дивитесь./Ми

не дивимось./Вони не дивляться.)
He/she/it Is not (isn’t) looking. (Він/вона/воно не дивиться.)
Питальне речення
Am I Looking? (Я дивлюся?)
Are You/we/they Looking? (Ти дивишся?/Ви дивитесь?/Ми дивимось?/Вони дивляться?)
Is He/she/it Looking? (Він/вона/воно дивиться?)

Закінчення дієслів:

Кінцева – е основи дієслова випадає перед – Ing: TakE – takIng, drivE – drivIng.
Проте дві – Е Залишаються перед закінченням – Ing: See – sEeIng, agree – agrEeIng.
Якщо основа дієслова закінчується на – іе, Ці голосні замінюються на – Y:
DIe – dYIng, lIe – lYIng.
Закінчення – У Не змінюється:
hurrY – hurrYIng.
Кінцева приголосна подвоюється на письмі, коли їй передує короткий наголошений голосний: wiN – wiNnIng, puT – puTtIng.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Present Continuous Теперішній тривалий час – The Verb. Дієслово - Довідник з англійської мови