Present Perfect. Теперішній завершений час – The Verb. Дієслово

Англійська мова
The Verb. Дієслово

Present Perfect. Теперішній завершений час

Present Perfect утворюється шляхом додавання до have/has дієприкметника минулого часу основного дієслова. Дієслово To have в Present Perfect Вживається у формах Have та Has. Змістове дієслово не змінюється за особами та числами.
I Have (I’ve) Already Written The letter. (Я вже написав листа.)
He Has Already Written The letter. (Він вже написав листа.)
Наприклад:
Розповідне речення
I/you/we/they Have written. (Я написав./Ти написав./Ви написали./Ми написали./Вони написали.
He/she/it has written. (Він написав./Вона написала./Воно

написало.)
Заперечне речення
I/you/we/they Have not (haven’t) written. (Я не написав./Ти не написав./Ви не написали./Ми не написали./Вони не написали.)
He/she/it has not (hasn’t) written. (Він не написав./Вона не написала./Воно не написало.)
Питальне речення
Have I/you/we/they Written? (Я написав?/Ти написав?/Ви написали?/Ми написали?/Вони написали?)
Has He/she/it Written? (Він написав?/Вона написала?/Воно написало?)

Також цій часовій формі властиві такі обставини часу, як Today Та словосполучення зі словом This: this morning, this week, this year Тощо.
Present Perfect вживається зі словами Just, already, yet, for Та Since.
Just Означає “щойно”.
She has Just Received the letter. (Вона щойно
отримала листа.)
Already – “вже”.
They have Already Sold the car. (Вони вже продали машину.)
Yet (“вже, ще”) вживається наприкінці питального та заперечного речень.
Has she gone Yet? (Вона вже пішла?)
She has not gone Yet. (Вона ще не пішла.)
For Позначає період тривалості дії.
I have known him For Three years. (Я знаю його протягом трьох років.)
Since Вказує на початок дії.
We have lived in Kyiv Since 1992. (Ми живемо в Києві з 1992 року.)
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Present Perfect. Теперішній завершений час – The Verb. Дієслово - Довідник з англійської мови