Президент України

Президент України – глава держави і глава державне виконавчої влади України. Його правовий статус визначається Конституцією України, Конституційним Договором, Законом України “Про Президента України” від 5.VII.1991 та_ деякими іншими актами. Відповідно до цих актів П. У. може бути обраний громадянин України віком від 35 до 65 років, який проживає в Україні не менш як 10 останніх років перед обранням і володіє державною мовою. Він обирається громадянами України строком на 5 років. Одна і та ж особа не може бути П. У. більше двох строків підряд.

Зміст присяги визначений Законом: “Урочисто присягаю народові України при здійсненні повноважень Президента України суворо додержувати Конституції і законів України, поважати і охороняти права і свободи людини і громадянина, захищати суверенітет України, сумлінно виконувати покладені на мене обов’язки”. П. У.: виступає гарантом державного суверенітету, незалежності, недоторканості кордонів, національної безпеки, територіальної цілісності України, додержання Конституції і законів України, прав та свобод людини і громадянина; звертається з посланнями до народу України; подає Верховній Раді України щорічні
та позачергові доповіді про внутрішню і зовнішню політику України; очолює систему органів державної виконавчої влади; призначає Прем’єр-міністра України і формує новий склад Кабінету Міністрів України; створює, реорганізує і ліквідує міністерства, відомства, інші центральні та місцеві органи державної виконавчої влади в межах коштів Державного бюджету України, призначає (затверджує) і звільняє з посад керівників цих органів; є Верховним Головнокомандувачем Збройними силами України і очолює Раду Національної безпеки України; здійснює зовнішню політику України; подає на розгляд Верховної Ради України проект Державного бюджету України та звіт про його виконання. Крім того, П. У. за своїм підписом обнародує закони, які були прийняті Верховною Радою України; видав укази та приймає розпорядження в межах наданої йому компетенції; скасовує акти центральних і місцевих органів державної виконавчої влади в разі їх невідповідності Конституції України та законам України, а також указам і розпорядженням Президента України; нагороджує державними нагородами України, присвоює почесні звання України; вирішує питання прийняття до громадянства і виходу з громадянства України; видає укази про амністію; здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, Конституційного Договору та законів України. П. У. користується правом недоторканості. Він виконує свої обов’язки до вступу на посаду новообраного П. У.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Президент України - Довідник з правознавства