ПРИЧИННІСТЬ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ПРИЧИННІСТЬ – принцип, за яким встановлюються причина та вплив між двома змінними. Причинний зв’язок – це зв’язок, за якого здійснення першої події є достатньою умовою для здійснення наступної події. Щоб вести мову про причинний зв’язок між двома змінними, потрібно мати досить високий рівень кореляції між ними, їх упорядкованості в часі (одна змінна передує іншій), відсутність інших вагомих причин. Причинний висновок починається з припущення про те, що будь-яка подія може бути

причиною будь-якої іншої події. Подальше його уточнення здійснюється шляхом виключення неможливих та неймовірних зв’язків. Детерміністський підхід, що розглядається як норма досліди, підходу на відміну від імовірнісного підходу значною мірою грунтується на принципі П.

Поняття П. панувало у наук, думці протягом тривалого часу (XVII – поч. XX ст.). У першій пол. XX ст. ідея П. зазнала критики передусім з боку прихильників емпірицизму та функціоналізму. “Нова причинна теорія”, яка виникла в США в 60-х pp., по-перше, запропонувала нові методи дослідження важливих соціол. проблем (стратифікації, мобільності, міжгрупових

відносин) та, по-друге, змінила заг. прийняте розрізнення теорії, методології та дослідження. Засновники нової причинної теорії – Г. Блелок та О. Дункан, відмовившись від розгляду змістовних аспектів формування теорії, особливу увагу приділяють розробці методів конструювання теорії.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПРИЧИННІСТЬ - Довідник з соціології