ПРИГОЛОСНІ ЗВУКИ

Мета: повторити вивчений матеріал про приголосні звуки; закріпити навички письма під диктовку, списування з друкованого тексту; розвивати зв’язне мовлення; розширювати словниковий запас; виховувати допитливість, спостережливість, любов до української мови.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Повідомлення теми, мети уроку

2. Мовні ігри

1) Гра “Заміни букву, щоб вийшло слово”.

З о – метал, яким паяють,

Його люди добре знають.

О на с зміни,

З ним ти речення склади. (Олово,

слово)

2) Гра “Нові слова”.

– Переставте букви, щоб отримати нове слово.

Наприклад: осел – село.

Лісок, гори, тіло, дошка, нора, лови, наголос, смола, сосна.

3. Повторення правил сидіння за партою під час письма

4. Закріплення навичок письма вивчених букв

Письмо великих букв С, Є, Х, Ж, О, Ю, Ф, З.

5. Словникова робота

Ім’я, їжак.

III. РОБОТА ЗА “ПІСЛЯБУКВАРЕМ” (с. 39)

1. Підготовка руки до письма, виконання каліграфічних вправ

Завдання 1

– Напишіть каліграфічно:

С с сім ол льо ів

Сім кольорів у веселки.

2. Пропедевтика української мови

– Прочитайте букви,

що позначають приголосні звуки.

Бб Вв Гг Гг Дд Жж Зз Йй Кк Лл Мм Нн Пп Рр Сс Тт Фф Хх Цц Чч Шш Щщ

– Яка буква позначає два звуки?

– Яка буква завжди позначає м’який звук?

– Які букви позначають дзвінкі звуки?

– Які букви позначають глухі звуки?

3. Виконання письмових вправ

Завдання 2

– Уважно прочитайте слова. Що змінилося в кожному слові?

– Назвіть звуки, якими відрізняються пари слів.

Пісок – лісок

Слива – злива

Халат – салат

Лід – ліс

– Спишіть слова, підкресліть букви, що позначають приголосні звуки.

Завдання 3

– Доберіть і запишіть назви квітів, які починалися б поданими літерами.

– Запишіть назву своєї улюбленої квітки.

– Назвіть послідовно всі звуки у цьому слові, а потім – букви.

– Підкресліть букви, що позначають приголосні звуки.

Завдання 4

– Перетворіться на хвилинку на фокусника. Додайте до слова на початку або в кінці одну літеру й отримайте нове слово. Запишіть нові слова. Вимовте у них приголосні звуки.

Фізкультхвилинка

IV. ПОВТОРЕННЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Мовленнєва діяльність

Гра “Здогадайся, що це”

– Роботящі, золоті, невтомні, умілі, мамині… (руки).

– Щедра, багата, хлібна, квітуча, барвиста, родюча… (земля).

– Милозвучна, пісенна, мила, дзвінкоголоса, чудова, рідна… (мова).

– Прочитайте прислів’я, поставивши слова у певному порядку, і запишіть його.

Роботящі, вернуть, гори, руки.

2. Письмо під диктовку слів, речень

Орел, степ, екран, клен, весна, вареник, метелик, лелека, колесо, великі, летів, Олена.

Лариса і Олена у степу. Тут квіти, трави. Олена сплела великі вінки. Високо пролетів орел.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

– Чого навчалися на уроці?

– Чим приголосні звуки відрізняються від голосних?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПРИГОЛОСНІ ЗВУКИ - Плани-конспекти уроків по українській мові