Прикордонна торгівля

Прикордонна торгівля – форма зовнішньої торгівлі, що здійснюється торговельними організаціями, а також фірмами і компаніями прикордонних районів суміжних держав з іноземними партнерами на підставі міжурядових угод з використанням пільгового режиму. П. т. здійснюється здебільшого товарами і послугами, виготовленими за рахунок місцевих ресурсів. Розвиткові П. т. сприяють незначні транспортні витрати, швидке “проведення господарських операцій тощо. П. т. України ведеться з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Білоруссю, з одного боку, та низкою областей Російської Федерації – з іншого.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Прикордонна торгівля - Економічний словник