Принцип зміщення рівноваги – Чинники, що впливають на зміщення хімічної рівноваги

ХІМІЧНА РІВНОВАГА

2 . Чинники, що впливають на зміщення хімічної рівноваги

2.4 . Принцип зміщення рівноваги

Усі чинники, що впливають на хімічну рівновагу, можна об’єднати таким чином:

Принцип зміщення рівноваги   Чинники, що впливають на зміщення хімічної рівноваги

Увага: зміна тиску впливає на рівновагу лише в замкнутій системі.

Поведінка системи, яка знаходиться в хімічній рівновазі по відношенню до зовнішніх впливів тиску і температури, визначається спільним принципом:

Якщо на рівновагу здійснюється зовнішній вплив, то відбувається зміщення рівноваги в бік перебігу реакції, яка компенсує цей вплив.

Цей принцип, сформульований Ле Шательє, називають принципом зміщення рівноваги:1

– при нагріванні відбуваються ендотермічні процеси;

– на стискання зрівноважена система реагує зменшенням об’єму.

Приклад. Синтез амоніаку – екзотермічна реакція. Тому підвищення температури сприяє перебігу ендотермічної зворотної реакції з утворенням водню й азоту. При підвищенні тиску в системі утворюється більше амоніаку.

Принцип зміщення рівноваги   Чинники, що впливають на зміщення хімічної рівноваги

_________________________________________________________________

1 У деяких книгах і навіть у підручниках до цього принципу додається і вплив зміни концентрації на рівновагу. Це можливо, та первинне формулювання принципу не включало зміни концентрації.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Принцип зміщення рівноваги – Чинники, що впливають на зміщення хімічної рівноваги - Довідник з хімії