Принципи роботи ендокринної системи. Залози внутрішньої секреції. Гормони

РОЗДІЛ IX. ЛЮДИНА

Тема 9. ЕНДОКРИННА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

УРОК 53. Принципи роботи ендокринної системи. Залози внутрішньої секреції. Гормони

Освітня мета: дати поняття про значення та характерні особливості ендокринної системи, гуморальної регуляції функцій організму, ознайомити з різновидом залоз та їх особливістю.

Основні поняття і терміни: ендокринна система, залози зовнішньої секреції, залози внутрішньої секреції, залози змішаної секреції.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда за запитаннями).

– Які є способи регуляції функцій організму?

– В чому суть рефлекторного характеру потовиділення?

– Яка будова рефлекторної дуги?

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Залози. Основні групи залоз. (Розповідь учителя з елементами бесіди і складанням схеми).

Залози – це клітини або багатоклітинні органи, що виділяють се­крети.

Принципи роботи ендокринної системи. Залози внутрішньої секреції. Гормони

2. Ендокринна система. Принципи її роботи. (Розповідь учителя з використанням таблиці).

Ендокринна система – це система залоз внутрішньої секреції.

Ендокринологія – це наука, що вивчає будову і функції залоз вну­трішньої секреції.

Залози внутрішньої секреції – секрети виділяють безпосередньо в кров або лімфу, що їх омиває.

Залози внутрішньої секреції – це гіпофіз, епіфіз, щитоподібна за­лоза, вилочкова залоза, надниркові залози, прищитоподібні залози. Ді­яльність залоз регулюються нервово-гуморальною системою організму. Ендокринні залози виробляють гормони.

3. Гормони, їх природа та біологічна дія. (Розповідь учителя з вико­ристанням малюнка в підручнику).

Гормони – це високо-специфічні біологічно-активні речовини, які здійснюють свій вплив в невеликій кількості далеко від місця синтезу.

Гормони за своєю природою – це різні речовини – білки, похідні амінокислот або жироподібні речовини (стероїди). Відомо 50 гормонів. Вони швидко руйнуються тканинами, тому необхідне їх постійне над­ходження в кров.

4. Регулюючий вплив гормонів. (Розповідь учителя).

Гормони:

– є носіями інформації;

– обмежують амплітуду коливання якогось фізіологічного показника;

– діють за принципом зворотного зв’язку.

Регулюючий вплив гормонів може реалізуватися у впливові на плаз­матичні мембрани, ферменти мембран, клітинні органи або гени.

Ендокринна регуляція спрямована на довготривалі повільні процеси в організмі – ріст, диференціювання, розмноження, обмін речовин.

III. Закріплення знань учнів. (Бесіда за запитаннями).

– У чому відмінність між залозами зовнішньої і внутрішньої секре­ції?

– Що таке гормони?

– Що таке ендокринна система?

– Який принцип роботи ендокринної системи?

– Які залози належать до залоз внутрішньої секреції?

IV. Домашнє завдання.

Вивчити відповідну тему із підручника.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Принципи роботи ендокринної системи. Залози внутрішньої секреції. Гормони - Плани-конспекти уроків по біології