ПРИНЦИПОВИЙ (СТРАТЕГІЧНИЙ) ПЛАН ДОСЛІДЖЕННЯ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ПРИНЦИПОВИЙ (СТРАТЕГІЧНИЙ) ПЛАН ДОСЛІДЖЕННЯ. Залежно від наявності та типу головної гіпотези соціол. дослідження може здійснюватися за одним із чотирьох сценаріїв: розвідувальним, описовим, аналіт. або ж як повторно-порівняльне. У тому випадку, якщо знання про об’єкт дослідження є недостатнім і тому неможливо сформулювати обгрунтовану гіпотезу, приймається розвідувальний (або формулятивний) стратегічний план роботи. Кінцева мета цього плану – чітке формулювання проблеми, головної гіпотези,

мети і завдань дослідження. Особливостями розвідувального дослідження є:

А) відсутність розгорнутої програми, позаяк вихід на її головні блоки – це завершальна стадія дослідження за цим планом, його результат;

Б) неможливість побудови стандартної вибірки. Найприйнятніший варіант – збирання інформації про полярні групи досліджуваної сукупності та умови їхньої діяльності. Найбільш адекватними методами збирання інформації є спостереження та експертне опитування.

Дослідження за описовим: (або дескриптивним) планом здійснюється у тому разі, якщо знань про об’єкт достатньо для висування описової

гіпотези. Метою дослідження за дескриптивним планом є якісно-кількісний опис об’єкта, його властивостей та станів. У результаті реалізації цього плану відбувається класифікація отриманих даних та опис предмета дослідження. Дослідження провадиться за стандартною програмою. Найчастіше застосовуваним методом збирання інформації є опитування.

Прийняття наступного варіанта стратегічного плану дослідження пов’язане з наявністю даних для формулювання пояснювальної гіпотези. Мета дослідження за аналіт, планом – виявлення функціональних та причинних взаємозв’язків досліджуваних процесів та явищ, прогноз їх розвитку. У межах цього плану виокремлюють експериментально-практ. дослідження, спрямоване на пошук управлінських рішень, ухвалюваних на підставі якогось із різновидів соціального експерименту (див. Експеримент соціальний).

Наступний різновид стратегічного плану – це план повторно-порівняльного дослідження. Його назва вказує на те, що об’єкт уже досліджували в минулому за методикою, яка дає змогу порівняти наявні дані з результатами планованого дослідження. Здійснення повторно-порівняльних досліджень дає змогу виявити динаміку досліджуваних процесів. Воно може здійснюватися на підставі як описової, так і пояснювальної гіпотези, головне – це збіг методик послідовних досліджень.

Можливим є послідовне здійснення досліджень на одному об’єкті за всіма цими варіантами, коли на підставі даних розвідувального дослідження формулюється описова гіпотеза й проводиться дескриптивне дослідження, а відтак аналіт. й по якомусь часі – повторно-порівняльне.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПРИНЦИПОВИЙ (СТРАТЕГІЧНИЙ) ПЛАН ДОСЛІДЖЕННЯ - Довідник з соціології