ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНІ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНІ (від лат. prior – перший, найголовніший) – першочергові, життєво важливі для даного суспільства, соціального ін-ту завдання. Поняття соціальної пріоритетності ввійшло в наук, ужиток у зв’язку зі спробами теоретично осмислити зростаючу роль суб’єктивного чинника в історії сучасних суспільств, узаг. досвід напрацювання та реалізації різних програм соціального розвитку, набутий урядами, партіями, громадськими рухами в їх зусиллях впливати на спрямування та темпи

соціально-екон. та політ, розвитку своєї країни.

Обмеженість ресурсів змушує суб’єктів соціальної політики вибудовувати ієрархію цілей і засобів програм, що проектуються, визначати послідовність і міру задоволення тих чи інших сусп. потреб. При цьому за критерії соціальної пріоритетності звичайно видаються домінуючі в одній культурі (ідеології) цінності: соціальної справедливості, демократії, добробуту, духовності, державності, незалежності тощо. Проте конкретне співвідношення декларованих цінностей, а особливо ж їх реальне втілення, здебільшого виявляє прихований частковий (груповий, корпоративний) інтерес

певного суб’єкта соціальної політики. Крім цього вибір П. с. завжди опосередковується дією таких чинників, як розклад політ, сил у даному суспільстві і на міжнар. арені, рівень соціальної активності населення, стан масової свідомості, переважаючі традиції, поширені стереотипи тощо.

На відміну від суспільств тоталітарних, де П. с. визначаються панівним режимом, у відкритих, демокр. суспільствах прийнято використовувати процедури публічного змагання соціальних програм політ, суперників і вільного волевиявлення населення на виборах чи референдумах. У такий спосіб на певний час вдається досягти динамічного консенсусу різних сусп. груп щодо П. с. Для мінімізації конфліктних ситуацій на цьому шляху потрібно мати розвинуті ін-ти громадянського суспільства, добре налагоджені механізми сусп. дискурсу, належне інф. забезпечення стосовно перебігу соціальних процесів, отже, професійні соціол. служби.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНІ - Довідник з соціології