ПРИРОДНІ ОБЛАСТІ, ОХОРОНА ПРИРОДИ КРИМСЬКИХ ГІР

РОЗДІЛ ІІІ. ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

ТЕМА 7. КРИМСЬКІ ГОРИ

УРОК 41. ПРИРОДНІ ОБЛАСТІ, ОХОРОНА ПРИРОДИ КРИМСЬКИХ ГІР

Тема. Природні області Кримських гір. Природоохоронні території. Основні заходи щодо раціонального використання та охорони природних умов і природних ресурсів.

Навчальна мета: конкретизувати знання про природні особливості гірського Криму на прикладі природних областей; удосконалювати навички складання комплексної характеристики ПТК; з’ясувати основні напрямки раціонального використання

та охорони природних ресурсів Кримських гір та Південного узбережжя Криму; удосконалювати навички роботи з тематичними картами.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас, карта фізико-географічного районування, карти України: фізична, кліматична, грунтів, рослинності.

Опорні та базові поняття: гірський хребет, яйла, висотна поясність, фізико-географічна область, природні компоненти.

Географічна номенклатура: Кримська передгірна лісостепова область, Головне гірсько-лучно-лісове пасмо, Кримська південнобережна субсередземноморська область.

ХІД УРОКУ

І.

Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

– Назвіть відмінності Кримських гір та Карпат стосовно: а) тектонічної будови та геологічної історії формування; б) рельєфу; в) клімату; г) ландшафтів. У чому схожі ці гірські країни?

– Які несприятливі процеси відбуваються в Кримських горах та на ПБК? Поясніть їх причини та наслідки.

– У чому полягають особливості висотних поясів північних та південних схилів гір?

– Які види діяльності здійснює людина на півдні Кримського півострова?

– Складіть план характеристики природного заповідника.

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

У Кримських горах навесні, з холодного, вітряного, ще засніженого, майже без рослинності місця ви можете легко опинитися в літньому, зеленому “раю”, пройшовши всього кілька кілометрів.

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Природні області Кримської гірської країни

Передгірна лісостепова область. Вертикальна область на висоті від 100 м до 738 м. Охоплює Внутрішнє та Зовнішнє куестові пасма та міжгірні зниження.

Клімат теплий, посушливий. Суми активних температур найвищі в Україні. Річковий стік незначний, зрегульований водосховищами.

У північній частині поширені куестово-степові ландшафти на передгірних чорноземах, які змінені людиною на сільськогосподарські угіддя. Далі на північ та з висотою вони змінюються на куестово-лісостепові та куестово-лісові на дерново-карбонатних грунтах, буроземних, коричневих. Грунти здебільшого щебенюваті. Зниження між пасмами максимально освоєні людиною.

Головне гірсько-лучно-лісове пасмо. Найбільш різноманітне за природними компонентами, а значить, і ландшафтами. Охоплює гірські масиви та зниження між ними Головного пасма Кримських гір. В його межах розташовані найвищі вершини гір (Роман-Кош, Зейтін-Кош та ін.).

Клімат змінюється від помірно жаркого напіввологого в низкогір’ї до прохолодного дуже вологого на західних яйлах.

Тут формуються витоки більшості річок Криму. Значні утворення підземних карстових вод.

На низькогір’ях та середньогір’ях переважають ліси (дубові, дубово-ялицеві, сосново-букові, скельно-дубові, буково-грабові) на різновидах гірських бурих грунтів. Видовий склад лісів змінюється із заходу на схід, з висотою, та залежно від експозиції схилів. Яйлинські ландшафти представлені гірсько-лучними лісостепами та степами.

Кримська південнобережна субсередземноморська область. Вертикальна природна область південного схилу Головного пасма. У рельєфі переважають низкогір’я, розчленовані глибокими долинами річок, ярами та балками.

Клімат з ознаками субтропічного середземноморського, з посиленням посушливості на схід.

Річки, що формуються дуже короткі, стрімкі, у теплий сезон майже повністю пересихають.

Основні ландшафти – низькогірні з реліктовими ялицево-сосновим рідколіссям, з ялицево-дубовими лісами, дубово-фісташковими заростями, місцями рівнинні з полиново-злаковими та ковилово-типчаковими степами. Особливі ландшафти утворилися на вулканічних формах рельєфу. Створені унікальні культурно-паркові ландшафти.

2. Природні ресурси Кримських гір та ПБК

Понад сотню років активно використовуються рекреаційні та кліматичні ресурси. Земельні ресурси в поєднанні з кліматичними є основою особливо спрямованого сільського господарства (виноград, ефіроолійні культури, тютюн тощо). Багаті лісові ресурси, але використання їх сировинної складової є недоцільним.

3. Охорона природних умов і ресурсів

Природоохоронні території займають близько 10 % Кримських гір. Особливої уваги набуває необхідність зменшення негативного антропогенного впливу, особливо в курортний сезон.

V. Закріплення вивченого матеріалу

– Назвіть фізико-географічні області Кримських гір. Які їх особливості відображені в назвах?

– Чим можна пояснити особливості клімату кожної з природних областей?

– Назвіть рідкісні та реліктові рослини й тварини гір.

– Опишіть перетворені (культурні) природні комплекси півдня Криму.

– Чому в горах Криму створена велика кількість природоохоронних об’єктів?

VI. Підсумки уроку

VII. Домашнє завдання

Опрацювати §___.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПРИРОДНІ ОБЛАСТІ, ОХОРОНА ПРИРОДИ КРИМСЬКИХ ГІР - Плани-конспекти уроків по географії