ПРИРОДНІ ОБЛАСТІ, ОХОРОНА ПРИРОДИ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

РОЗДІЛ ІІІ. ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

ТЕМА 6. УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ

УРОК 39. ПРИРОДНІ ОБЛАСТІ, ОХОРОНА ПРИРОДИ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

Тема. Природні області Українських Карпат. Природоохоронні території. Основні заходи щодо раціонального використання та охорони природних умов і природних ресурсів.

Навчальна мета: конкретизувати знання про природні особливості Українських Карпат на прикладі природних областей; удосконалювати навички складання комплексної характеристики ПТК; з’ясувати основні напрямки раціонального

використання та охорони природних ресурсів Карпат; удосконалювати навички роботи з тематичними картами.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас, карта фізико-географічного районування, карти України: фізична, кліматична, грунтів, рослинності.

Опорні та базові поняття: гірський хребет, висотна поясність, фізико-географічна область, природні компоненти, перевал.

Географічна номенклатура: Передкарпатська область, Зовнішньокарпатська область, Вододільно-Верховинська область, Полонинсько-Чорногірська область, Рахівсько-Чивчинська область, Вулканічно-Карпатська

область, Закарпатська низовинна область, Горгани, Сивуля Велика, Покутсько-Буковинські Карпати, Вододільний хребет, Верховинський хребет, Полонинський хребет, Свидовець, Чорногора, Гриняви, Говерла, Рахівські гори, Чивчини, Мармароський масив, раніше вивчені об’єкти гідрографії.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

– Назвіть основні пасма та їх окремі ділянки Українських Карпат.

– Як в їхніх назвах відображені характерні особливості?

– Переважно із яких гірських порід складені хребти Карпат? Які масиви складені найдавнішими породами?

– Якими корисними копалинами багаті Карпати? Яка закономірність їх залягання?

– Чому та як відрізняється клімат північно-східних та південно-західних схилів гір?

– Чому Українські Карпати ще називають Лісистими?

– Оцініть багатство та розмаїття рослинного й тваринного світу Карпат. Назвіть якомога більше причин цього. Чи існують закономірності розповсюдження органічного світу?

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Карпати відрізняються багатством і різноманітністю природи не тільки загалом від усієї України, але й окремими частинами, з яких вони складаються.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Природні області Українських Карпат

Передкарпаття. Між долиною Дністра та горами (смуга в 280 км), шириною 25 – 40 км. Глибоко розчленована височина (300-550 м), відповідає передгірному прогину (нафта, газ, солі). Клімат помірно теплий, вологий. Переважали лучно-лісові природні ландшафти, близько 70 % їх замінені на сільськогосподарські.

Зовнішні Карпати. Відділені від Передкарпаття уступом висотою 200-400 м. Складаються із середньовисотних з гострими гребенями хребтів Горган (найвища точка – Сивуля-Велика, 1836 м), пологосхилих Покутсько-Буковинських Карпат (900-1000 м), що перетинаються долинами річок. Клімат прохолодний, вологий. 60 % – лісові ландшафти (ялицево-букові, буково-дубово-ялицеві), 40 % – змінені.

Вододільно-Верховинські Карпати. Складаються з Вододільного, Верховинського, Горганського хребтів, низькогірних масивів, улоговин, верховин. Є зручні перевали. Клімат помірний, прохолодний. Ландшафти переважно ялиново-ялицеві лісові, лучні субальпійські.

Полонинсько-Чорногірські Карпати. Утворюються Полонинським хребтом, масивами – Чорногора, Свидовець, Гриняви. Середні висоти 1400-1600 м, найвища – Говерла. Хвилясті полонинські поверхні, ускладнені річковими долинами, льодовиковими формами. Всі природні компоненти формуються залежно від висоти. Клімат прохолодний, дуже вологий (максимум опадів в Україні). Переважають лісові ландшафти (змінюються породи дерев відповідно до висоти), на верхніх ділянках – субальпійські та альпійські.

Рахівсько-Чивчинські Карпати. Це Рахівський, Чивчинський, Мармароський масив. Складені давніми породами, мають гострі гребені вершин. Переважають середньогірські ландшафти (ялиново – ялицеві, буково-ялиново-ялицеві ліси). Мало земель, придатних для сільського господарства.

Вулканічні Карпати. Вулканічний хребет піднімається над Закарпатською низовиною на 600-700 м. Теплий, вологий клімат. Ландшафти низько – і середньогірні з дубово-буковими та буковими лісами, в більшості замінені. Поширені яри.

Закарпатська низовина. Частина Середньодунайської низовини, що відповідає прогину. Місцевість ускладнена вулканічними горбами. Клімат теплий, вологий, дуже комфортний. Переважали лісово-лучні ландшафти, зараз замінені на пасовища, сінокоси, сади, виноградники.

2. Природні ресурси Карпат

Найбагатший за своєю різноманітністю ресурсів район України. Вже активно використовуються мінерально-сировинні ресурси, лісові, у найзручніших частинах – земельні, подекуди водно-енергетичні. Найбільше значення повинні мати туристсько-рекреаційні.

3. Охорона природних умов і ресурсів

Використання ресурсів вимагає оцінки переваг використання і наслідків. Поки Карпати залишаються найчистішим та найприрод – нішим районом України. Створено понад 1400 природоохоронних територій. З різних ділянок утворюється Карпатський біосферний заповідник.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Складіть логічні ланцюжки, що відображали б залежність природних ресурсів та умов окремих ділянок Карпат, їх господарське використання, наслідки такої діяльності та можливі шляхи раціонального природокористування.

VI. Підсумки уроку

VII. Домашнє завдання

Опрацювати §___ .

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПРИРОДНІ ОБЛАСТІ, ОХОРОНА ПРИРОДИ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ - Плани-конспекти уроків по географії