ПРИРОДНІ РЕСУРСИ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ, НАСЛІДКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. ЗМІНА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ КОМПОНЕНТАМИ ПРИРОДИ ПІД ВПЛИВОМ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. ПОРУШЕННЯ РІВНОВАГИ В ПРИРОДІ. АНТРОПОГЕННІ ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ

Розділ III

ЗЕМЛЯ – НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ

Урок № 66

Тема. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ, НАСЛІДКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. ЗМІНА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ КОМПОНЕНТАМИ ПРИРОДИ ПІД ВПЛИВОМ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. ПОРУШЕННЯ РІВНОВАГИ В ПРИРОДІ. АНТРОПОГЕННІ ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ

Мета: повторити і систематизувати поняття і знання про природні ресурси; надати учням знання про використання основних видів природних ресурсів; сформувати первинні вміння учнів розробляти раціональний

підхід до використання природних ресурсів.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: фізична карта світу, атласи, підручники, зошити.

Опорні та базові поняття: мінеральні, лісові, водні, земельні ресурси, ресурси океанів, рослинний і тваринний світ, сонячна радіація, компоненти природи, природні комплекси, нектон, планктон, бентос, антропогенні ландшафти.

Географічна номенклатура: океани та материки Землі, національні парки та заповідники.

ЗМІСТ УРОКУ

I. Організаційний момент

Визначення вчителем за активної співпраці з учнями теми і мети уроку, а також основних етапів та форм роботи

на уроці.

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

1. Прийом “Експрес-тести”

Учні ставлять один одному тестові запитання, підготовленні вдома (робота в парах).

2. Прийом “Знайди пару”

Учитель пропонує учням назви географічних об’єктів, а вони знаходять їх пару – материк або океан, де вони розташовані, і показує їх на карті.

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

1. Прийом “Практичність теорії”

Розповідь учителя про види природної діяльності людини на материках Землі з використанням тих природних умов та ресурсів, що є на материках (поклади кам’яного вугілля в Аппалачах, кімберлітові трубки в ПАР, пасовища в Австралії і т. ін.).

2. Прийом “Проблемне питання”

Для чого людині потрібно знати особливості природних умов тієї чи іншої місцевості?

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Прийом “Географічна лабораторія”

Визначення видів природних ресурсів, складання схеми в зошитах.

2. Прийом “Прес-конференція”

Виступи учнів про використання природних ресурсів, наслідки природокористування.

3. Прийом “Мозковий штурм”

Формулювання відповіді на проблемне питання. Учні обмірковують та висловлюють свою відповідь у такій формі: На мою думку…, тому що…, наприклад…, … тому я вважаю… і т. ін.

4. Прийом “Домашня заготовка”

Учні наводять приклади порушення рівноваги в природі, антропогенних комплексів, причин та наслідків їх формування.

V. Закріплення вивченого матеріалу

1). Прийом “географічний практикум”

Завдання. Нанести на карту світу способом значків райони порушення рівноваги в природі через створення антропогенних природних комплексів:

1. Чорнобильська АЕС.

2. Кар’єри видобутку корисних копалин (Україна, Бразілія, ПАР).

3. Райони випасу худоби (савани Африки та Аргентина).

2). Прийом “Дерево рішень”

Завдання. Продовжіть логічний ланцюжок.

А) Видобування та переробка корисних копалин.

Б) Використання земельних ресурсів.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

– Опрацювати відповідний текст параграфа в підручнику.

– Підготувати повідомлення з тем “Міжнародні організації з охорони природи”, “Заповідники країн світу”.

Додатковий матеріал до уроку

– У ХГУ ст. по всій Західній Європі було практично винещено лісові масиви. Відчувся гострий дефіцит деревини, якої не вистачало на будівництво житла та опалення. Тоді вперше європейці почали масово висаджувати дерева.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПРИРОДНІ РЕСУРСИ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ, НАСЛІДКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. ЗМІНА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ КОМПОНЕНТАМИ ПРИРОДИ ПІД ВПЛИВОМ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. ПОРУШЕННЯ РІВНОВАГИ В ПРИРОДІ. АНТРОПОГЕННІ ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ - Плани-конспекти уроків по географії