Природні ресурси загальнодержавного значення

Природні ресурси загальнодержавного значення – ресурси, віднесені до таких спеціальним переліком, що міститься в Законі України “Про охорону навколишнього природного середовища”. Розрізняють природні ресурси загальнодержавного та місцевого значення. До П. р. з. з. належать: територіальні та внутрішні морські води; природні ресурси континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони; атмосферне повітря; підземні води; поверхневі води, що знаходяться або використовуються на території двох або більше областей; лісові

ресурси державного значення; природні ресурси в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення (див. Природно-заповідний фонд України); види тварин і рослин, занесені до Червоної книги України; корисні копалини, за винятком загально поширених. Вище наведений перелік не є вичерпним. Закон обумовлює можливість віднесення законодавством України до П. р. з. з. також інших природних ресурсів. Природні ресурси, не віднесені до таких, що мають загальнодержавне значення, можуть визнаватися П. р. місцевого значення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Природні ресурси загальнодержавного значення - Довідник з правознавства