Природні зони України. Карта природних зон

ПРИРОДА УКРАЇНИ
&53. Природні зони України. Карта природних зон

Пригадай! Що таке природна зона? Які природні зони розрізняють на материку Євразія?

Тобі вже відомо, що природна зона – це велика ділянка земної поверхні, на якій подібні грунти, схожі рослини і тварини та упродовж року панує однакова погода. Природні зони змінюють одна одну. На материку Євразія зміна природних зон простежується з півночі на південь.

Поміркуйте! Чому відбувається зміна природних зон?

Одна з причин зміни природних зон – нерівномірність

нагрівання Сонцем різних ділянок Землі. Що далі на південь від Північного полюса, то сильніше сонячні промені нагрівають земну поверхню. На погоду природної зони впливають також форми її поверхні. Гори можуть затримувати вологе повітря, а на рівнині воно безперешкодно проникає на великі території. Так само має вплив і розташування на Землі, тобто віддаленість океанів та пустель, полюсів чи екватора. З них вітри можуть приносити вологе чи сухе повітря, холод чи тепло. Різноманітність рослинного світу природної зони залежить від зміни температури повітря упродовж року, кількості вологи в повітрі і в грунті.

Що багатший

рослинний світ, то більше в зоні рослиноїдних тварин, а відповідно – і хижаків.

На рівнинах зміна природних зон прослідковується з півночі на південь. У горах природні зони змінюються з висотою – від підніжжя до вершини.

КАРТА ПРИРОДНИХ ЗОН УКРАЇНИ

Природні зони України. Карта природних зон

Розглянь карту природних зон України (с. 170). Порівняй її з фізичною картою. Що позначають різними кольорами на карті природних зон?

Визнач за картою природні зони України, плавно обводячи указкою по їх межах.

Спробуй розповісти про Україну за картою природних зон.

На території України з півночі на південь розташовані такі природні зони: мішані ліси, лісостеп і степ. Українські Карпати і Кримські гори є окремими природними районами.

Обговоріть! У якій природній зоні знаходиться ваш рідний край?

Природна зона.

Перевір свої знання

1. Що таке природна зона?

2. Назви і покажи на карті природні зони України.

3. Чому відбувається зміна природних зон?

4. Які взаємозв’язки між неживою і живою природою, між рослинами і тваринами існують у природній зоні?

5. Допоможи Наталочці пояснити, чому гірські райони на карті природних зон позначені окремо.

Зроби підсумки

В Україні з півночі на південь змінюють одна одну такі природні зони – мішані ліси, лісостеп і степ. В горах природа змінюється з висотою.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Природні зони України. Карта природних зон - Натурологія