ПРИРОДНІ ЗОНИ ЄВРАЗІЇ. НАПІВПУСТЕЛІ Й ПУСТЕЛІ. СУБТРОПІЧНІ ЛІСИ. САВАНА. СУБЕКВАТОРІАЛЬНІ ТА ЕКВАТОРІАЛЬНІ ЛІСИ. ВЕРТИКАЛЬНА ПОЯСНІСТЬ

Мета:

Навчальна: повторити, розширити та систематизувати знання про природні зони Євразії; формувати знання про особливі ознаки висотної поясності материка; удосконалювати практичні уміння та навички характеризувати природні зони материка за тематичними картами атласу; порівнювати склад та набір висотних поясів;

Розвивальна: удосконалювати вміння працювати з картами та схемами; формувати вміння зіставляти, аналізувати, робити висновки; формувати науковий світогляд, просторову уяву; розвивати абстрактне мислення;

Виховна:

формувати самостійність, уважність, старанність, наполегливість.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: фізична карта Євразії, карта природних зон світу, підручники, атласи, контурні карти, схеми висотної поясності у різних частинах Гімалаїв.

Опорні та базові поняття: широтна зональність, висотна поясність, природний комплекс, природна зона.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ ТА НАВИЧОК УЧНІВ

– Назвіть природні зони помірного поясу.

– Чим обумовлена різноманітність природних зон Євразії і, зокрема, помірного поясу?

– У яких природних зонах розташована

територія України?

– Як впливає господарська діяльність населення на природу України?

– У яких районах Євразії спостерігається висотна поясність ландшафтів?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вивчення особливостей розміщення природних зон в Євразії свідчить, що на рівнинах материка чітко простежена широтна зональність. Але не всі природні зони витягнуті суцільною смугою із заходу на схід. Різноманіття кліматичних умов та особливості рельєфу порушують широтну зональність на території материка. Відбувається зміна природних зон не тільки з півночі на південь, а й із заходу на схід. На відміну від інших материків, в Євразії набагато більші площі займають області висотної поясності.

Сьогодні на уроці ви продовжите роботу з виявлення природних особливостей ландшафтів материка.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Характеристика природних зон

Напівпустелі й пустелі утворилися в посушливих областях центральної, південно-західної, частково південної Азії в трьох кліматичних поясах: помірному, субтропічному й тропічному.

Пустелі помірного поясу займають значну частину Центральної Азії. Це пустелі Каракуми, Кизилкум, Гобі, Такла-Макан. Для пустель помірногопоясу характерна різка контрастність кліматичних умов: виснажлива спека влітку й сильні морози з вітрами узимку.

Зона напівпустель і пустель субтропічного поясу розташована плоскогір’ях і нагір’ях – Малоазіатському, Іранському тощо.

Пустелі тропічного поясу займають Аравійський півострів, північні береги Перської затоки, Аравійського моря й область нижньої течії річки Інд. Природні умови тропічних пустель Євразії багато в чому схожі з африканськими.

Субтропічні ліси – поширені на південному заході і південному сході Євразії.

Савани та рідколісся поширені на півостровах Індостан, Індокитай та острові Шрі-Ланка. Для них характерне переважання трав’яного покриву, де розкидані зарості чагарників і окремі ділянки рідкостійних лісів, під якими сформувалися червоно-бурі й червоні грунти.

Субекваторіальні ліси – на узбережжях морів і схилах гір півостровів Індостан і Індокитай.

Зона вологих екваторіальних лісів Євразії охоплює південь півострова Індокитай, майже повністю Великі Зондські острови й південний захід острова Шрі-Ланка.

2. Висотна поясність гір Євразії

У Європі найбільш чітко висотна поясність проявляється в Альпах: п’ять висотних поясів закономірно змінюють одне одного.

Найбільша кількість висотних поясів спостерігається на південних схилах Гімалаїв. На північних схилах гір усього два висотні пояси. Це пояснено сусідством із нагір’ям Тибет, якому властиві суворі кліматичні умови.

У Гімалаях склад висотних поясів західної (біля підніжжя більш сухої та прохолодної) та східної (жаркої та вологої) відрізняється. У західній частині до 1000 м зростають рідкостійні посухостійкі ліси та чагарники. У східній: на аналогічних висотах поширені вологі вічнозелені ліси, які поступово заміщуються мішаними та хвойними лісами. Снігова лінія розташована вище, ніж у західній частині.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота в контурних картах. Позначте на контурній карті:

1) райони поширення вертикальної поясності в Євразії;

2) природні зони пустель та напівпустель.

2. Запитання

– У яких кліматичних поясах Євразії сформувалися пустелі й напівпустелі?

– Чому цій природній зоні в Євразії відведено великі площі?

– Які природні зони характерні для субтропічного кліматичного поясу Євразії? Чим пояснено формування різних природних зон на заході й сході цього поясу?

– Чим пояснити багатство й розмаїтість тваринного й рослинного світу екваторіального поясу Євразії?

– Чому вертикальні пояси південних і північних схилів, західної та східної частин Гімалаїв відрізняються між собою?

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

– Опрацюйте §____.

– Розпочніть роботу над дослідженням: “Здійснення уявної подорожі уздовж 50-ї паралелі: складання карти маршруту з позначенням країн, природних об’єктів та природних комплексів” (позначити природні комплекси).

– Випереджальне (окремим учням): підготувати повідомлення про найвідоміші природні об’єкти, занесені до списку світової спадщини ЮНЕСКО вЄвразії.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПРИРОДНІ ЗОНИ ЄВРАЗІЇ. НАПІВПУСТЕЛІ Й ПУСТЕЛІ. СУБТРОПІЧНІ ЛІСИ. САВАНА. СУБЕКВАТОРІАЛЬНІ ТА ЕКВАТОРІАЛЬНІ ЛІСИ. ВЕРТИКАЛЬНА ПОЯСНІСТЬ - Плани-конспекти уроків по географії