Природний добір – Основні положення еволюційної теорії

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА

ЕВОЛЮЦІЯ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

Основні положення еволюційної теорії

Природний добір

Природний добір – це процес, спрямований на збереження і розмноження в ряді поколінь організмів, що мають корисні для їх життя і розвитку адаптивні ознаки, і знищення менш пристосованих. Більш пристосовані особини мають можливість залишити потомство. Матеріалом для добору служать індивідуальні спадкові зміни. Шкідливі зміни знижують плодючість і життєздатність особин, корисні –

накопичуються в популяції. Добір має спрямований характер: він зберігає ті зміни, які найбільше відповідають умовам навколишнього середовища, підвищують плодючість особин.

Добір може бути індивідуальним, спрямованим на збереження окремих особин з ознаками, що забезпечують їх перевагу в боротьбі за існування в межах популяції. Він може бути і груповим, що закріплює ознаки, корисні для певної групи.

І. І. Шмальгаузен визначив форми природного добору.

1. Стабілізуючий – спрямований на підтримання середньої норми реакції ознаки організму і відхилення особин із крайньою нормою реакції в сталих умовах середовища.

Добір діє у постійних умовах середовища, консервативний, спрямований на збереження основних ознак виду в незміненому стані.

2. Рушійний – призводить до закріплення ознак, що відхиляються від норми. Добір діє в мінливих умовах середовища, призводить до зміни середньої норми реакції, еволюції виду.

3. Дизруптивний (що розриває) – добір, спрямований на збереження особин із крайніми ознаками і знищення особин із середніми ознаками. Діє в мінливих умовах, призводить до роз’єднання популяції й утворення двох нових популяцій із відмінними ознаками. Добір може призвести до появи нових популяцій і видів, наприклад, популяції безкрилих і крилатих форм комах.

Будь-яка форма добору діє не випадково, а проходить через збереження і нагромадження корисних ознак. Добір відбувається успішно, якщо спектр мінливості більший і генотипи видів різноманітніші.

Форми добору

Штучний довір

Природний добір

Схожість: діють три фактори: мінливість, спадковість, добір. В результаті їхньої спільної дії утворюються нові органічні форми

Відмінності

Збереження тільки корисних для людини ознак

Зберігаються будь-які життєво важливі ознаки

Добирає людина за видимими, цікавими для неї ознаками

Добирають фактори неживої і живої природи незалежно від того, помітні чи непомітні ознаки

Діє на користь людині

Діє на користь організму, популяції і всього виду в цілому

Відбувається з часів первісної людини

Відбувається протягом геологічних епох

Форми добору: масовий, індивідуальний, несвідомий, методичний

Форми добору: стабілізуючий, рушійний, дизруптивний

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Природний добір – Основні положення еволюційної теорії - Довідник з біології