ПРИСЛІВНИК: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ
& 29. ПРИСЛІВНИК: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

354. Прочитайте подані удвох колонках речення. Що означають виділені слова? Поставте до кожного з

Них питання.

Книжка все розкаже.

Книжка все розкаже мовчки.

І змія з нори виповзе, якщо попросити.

І змія з нори виповзе, якщо попросити лагідно.

Хто сам визнав свою помилку, не помилиться.

Хто сам визнав свою помилку, не помилиться вдруге.

Якими частинами мови є виділені слова?

З якими словами в реченні вони пов’язані за змістом?

ПРИСЛІВНИК – незмінна частина мови, що виражає ознаку:

– дії (співати Голосно, читати Виразно, працювати Разом);

– іншої ознаки (Надзвичайно голосно, Дуже високо, Трохи сором’язливий);

– предмета (кава По-закарпатськи, Київ Завтра, дорога Навпростець), або вказує на обставини, за яких відбувається подія чи явище (зустрілися Опівночі).

У реченні прислівник найчастіше пов’язаний за змістом із дієсловом-присудком і є обставиною: Поважно гомонять старі

каштани (М. Зеров). На мілені не тягне вглиб (Г. Чубач).

Інколи прислівник пов’язаний за змістом з іменником і є означенням.

ПОРІВНЯЙТЕ:

Там переходять шлях (як?) уповні.

Удовина хата стояла в селі (де?) скраю (Марко Вовчок).

Місяць (який?) уповні сів на підвіконні (М. Литвин).

Ще світиться вікно у хаті (якій?) скраю.

В односкладних реченнях (реченнях із одним головним членом) прислівники є присудками: Самотньо в полі (Ю. Мушкетик). І Радісно, і Сумно мені (М. Луків).

Прислівник може бути вставним словом: Хто мовчить, той, очевидно, погоджується (Античний вислів). Що таке, по-вашому, життя? (М. Стельмах). У ролі вставних слів можуть бути прислівники можливо, напевно, мабуть, безперечно, по-перше.

Як незмінна частина мови, прислівник не має закінчення.

355. Прочитайте прислів’я. Визначте прислівники, випишіть їх разом зі словами, з якими вони пов’язані за змістом. Поставте до прислівників питання, запишіть їх у дужках.

ПРИСЛІВНИК: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

1. Дні біжать швидко, і ніщо не залишається незмінним (Китайська мудрість). 2. Час не проходить даремно, він змінює наші душі (Античний вислів). 3. Час іде вперед. Немає в часу дороги назад (Б. Нестойко). 4. Зазвичай люди не помічають, як біжить час (А. де Сент-Екзюпері) 5. Те, що зроблено несвоєчасно, зроблено даремно (Ф. Бекон). 6. Час вірно служить завзятості (Й. В. Гете).

– Укажіть прислівник, пов’язаний за змістом з іменником. Яким він є членом речення?

– Якими членами речення є прислівники, пов’язані за змістом із дієсловами – присудками? Відповідь проілюструйте прикладами з речень.

– Визначте прислівник у реченні Час, безумовно, найкращий учитель (Г. Берліоз). Чи є він членом речення? Чому?

356. До кожного з поданих слів доберіть прислівник. Що означає кожен з них? Поставте до прислівників питання.

ПРИСЛІВНИК: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

Говорити, рухатися, захищати, підвівшись, співаючи, мужньо, віддано, веселий, сильний.

– Із двома утвореними словосполученнями складіть речення (усно).

357. Ознайомтеся з таблицею. У поданих після неї козацьких прислів’ях визначте прислівники, до кожного поставте питання. За таблицею з’ясуйте, до якого розряду за значенням кожен з прислівників належить.

РОЗРЯДИ ПРИСЛІВНИКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ

РОЗРЯД

НА ЯКІ ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЮТЬ

ПРИКЛАДИ

Місця дії

Де? куди? звідки?

Удома, ліворуч, згори, попереду, здалеку

Часу дії

Коли? з якого часу (відколи)?

До якого часу (допоки)?

Уранці, завтра, зучора, напередодні, щоразу, дотемна, зроду, довіку, з давніх-давен

Способу дії

Як?

Яким способом?

Босоніж, верхи, тихцем, жартома навпочіпки, разом, по-юнацькому

Міри і ступеня

Дії

Скільки?

Наскільки?

Якою мірою?

Як багато?

Мало, трохи, дуже,

Надзвичайно, ледве, занадто,

Дотла, дощенту, двічі, утричі,

Вдруге та прислівники, вжиті

У формі вищого й найвищого ступенів порівняння: краще, найдужче

Причини дії

Чому? через що?

З якої причини?

Спересердя, зопалу, згарячу, спросоння

Мети дії

З якою метою?

Для чого? навіщо?

Наперекір, напоказ, на зло, навмисне

1. Україна – здавна козацькая мати. 2. Щирий козак ззаду не нападає. 3. Як козаки разом дмухнуть, то ураган буде. 4. Перемогу дістанем, як одностайно станем. 5. Козакові двічі не вмирати. 6. Козак як голуб: будь-куди полетить, скрізь пристане. 7. Козаки як діти: багато з’їдять, а трохи наїдяться. 8. Не сиди довго у воді, бо верба на спині виросте!

– Коли козакові доводилося довго сидіти у воді? Розкажіть про це, уживаючи словосполучення відбувалося давно, воювали мужньо, поводилися гідно, ворогів багато, мчали навперейми, оточували довкола, ніде сховатися, чинили дотепно, сиділи тихо, рятувалися чимраз.

– Поясніть значення висловів щире слово, щирий козак, щирий українець. Звіртеся з Тлумачним словничком.

– Як ви гадаєте: прислівників якого розряду в українській мові найбільше?

Мовознавці підрахували, що найбільше в мові прислівників способу дії та міри й ступеня дії чи іншої ознаки – таких понад 6 тисяч.

Прислівників інших розрядів – усього до трьохсот, і їхня кількість майже не збільшується.

Найменше в мові прислівників причини та мети дії.

358. Перепишіть текст, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте прислівники, поставте до кожного питання. За таблицею з’ясуйте розряд кожного за значенням.

Сидить Мамай склавши по-турецьки ноги під розлогим дубом. Козак гарний ставний круглолиций. Голова чисто поголена довгий оселедець хвацько закручений за вухо. Карі очі дивляться впевнено і привітно. На Мамаєві козацький одяг жупан шаровари сап’янові чоботи.

Великі руки лагідно тримають кобзу. Дивлячись на картину ніби чуєш упівголоса співану пісню.

Козацька зброя лежить осторонь але вірний кінь стоїть напоготові.

Зображення на картині Мамая часто супроводжували віршами Я козак Мамай мене не займай.

З підручника

ПРИСЛІВНИК: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

Обгрунтуйте вживання розділових знаків.

– Чи є поданий уривок описом зовнішності людини? Свою думку доведіть. Визначте стиль уривка.

– Що уособлюють зображені на картині дуб, кобза, спис із прапорцем?

– Що символізує образ козака Мамая? Розкажіть про це, уживаючи прислівники. Розпочніть так: Козак Мамай уособлює захисника рідної землі, що воює мужньо…

Назвіть почуття, які викликає у вас народна картина “Козак Мамай”. Які з цих почуттів можна передати прислівниками?

359. Розкрийте значення фразеологізмів. Визначте вжиті в них прислівники, за таблицею з’ясуйте розряд кожного за значенням.

1. Як удруге на світ народитися. 2. Високо піднестися духом. 3. Міцно стояти на ногах. 4. Буде наше зверху. 5. Багато честі. 6. Піти наперекір. 7. Бачити наскрізь. 8. Низько сісти (впасти). 9. Іти напролом. 10. Триматися осторонь.

– Який із фразеологізмів передає почуття впевненості? радості? розчарування?

– Чи є серед фразеологізмів антонімічні? Складіть із ними речення (усно).

360. Перепишіть античні вислови, на місці крапок уписуючи дібрані з довідки прислівники, що відповідають на записані в дужках питання. До якого розряду за значенням належить кожен прислівник? Визначте це за таблицею.

1. Не рухатися (куди?) … – означає сповзати (куди?) … . 2. Що б ти не робив, роби (як?) … . 3. Друга не можна ображати навіть (як?) … . 4. Іншим прощай (коли?) … , собі (коли?)… . 4. Ворог не той, хто наносить образу, а той, хто робить це (як?) … . 5. (Скільки разів?) … дає той, хто дає (як?) … . 6. (Скільки?)… говорити і (скільки?)… сказати не є те саме.

ДОВІДКА

Розсудливо. Жартома. Часто, ніколи. Вперед, назад. Двічі, швидко. Багато, багато. Навмисне.

– Один із висловів (на вибір) розкрийте у формі оповідання (усно). Не забудьте: у сюжеті оповідання має бути зав’язка, кульмінація та розв’язка. У тексті оповідання вживайте прислівники.

Деякі прислівники можуть означати стан природи (сонячно, хмарно, вітряно, морозно, спекотно, темно), стан людини (радісно, соромно, страшно, боляче, байдуже, кривдно, приємно), або потребу чи ставлення людини до висловлюваного (треба, потрібно, можна, варто, слід, потрібно, важливо, необхідно).

В односкладних реченнях такі прислівники є присудками: Тихо навкруги й затишно (Григір Тютюнник). Так хороше, так радісно, так весело мені (І. Муратов). Спокій і мир на землі – все це потрібно мені (А. Житкевич).

361. Перепишіть речення в такій послідовності: 1) такі, що містять прислівники, які означають стан людини; 2) уміщують прислівники, котрі передають стан природи; 3) містять прислівники, що означають ставлення людини до потреби.

1. Надворі так гарно: сонячно, тепло (А. Тесленко). 2. Спокійно, мирно, світло на душі (М. Луків). 3. Милі, чарівні слова, казка стара і нова, горді, крилаті пісні – все це потрібно мені (За А. Житкевичем). 4.1 так святково навкруги, так солодко на серці! (О. Максимейко). 5. Вихідними в Україні буде вітряно, морозно і дощитиме (3 повідомлення метеоцентру). 6. Підніматися вгору важко, але радісно (Є. Сверстюк). 7. Чого я вам сказав “привіт”? Напевно, так робить не слід (Грицько Бойко).

Позначте в словах орфограми.

362. Перепишіть речення, на місці крапок уписуючи дібрані з довідки прислівники.

1. Комусь…, а йому однаково. 2. Не сором мене дуже, бо мені… . 3. Тому, хто заздрісний, не буває… . 4. До будь-якого дива він ставиться… . 5. Щоб не було…, бентежитись не можна. 6. Хто дивиться…, від того багато сліз пролито. 7. Берися за справу, якщо тобі… .

ДОВІДКА

Цікаво. Сердито. Байдуже. Тривожно. Ревниво. Ніяково. Радісно.

– Чи допомогла вам у виконанні вправи рима? Що ви знаєте про неї з уроків літератури? Доберіть рими до прислівників навпростець, мимохіть, навскоси, привселюдно. Із двома парами дібраних рим складіть речення (усно).

363. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.

Недавно в мережі Інтернет з’явився сервіс “Єдині”, який дає змогу самостійно створити аватар. Так зветься умовне позначення користувача Інтернет-ресурсів форумів блогів соціальних мереж.

Вдало створену “аватарку” впевнено можна назвати автопортретом користувача. З аватором можна люб’язно поділитися своєю зачіскою позичити йому свої очі брови та губи. Звісно можна додати рум’янець веснянки окуляри. Можна щедро домалювати деталі одягу краватку капелюх віночок намисто.

Певно риси обличчя можуть увиразнювати почуття задовлення радість гордість сум розчарування.

Для фону можна обрати прапор будь-якої держави України Білорусі якоїсь країни Євросоюзу або Америки.

Повністю назва сервісу звучить так “Єдині, бо ми любимо Україну”. Безумовно назва себе виправдовує.

З газети “Сьогодні”

ПРИСЛІВНИК: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

– Визначте в тексті прислівники, до кожного поставте питання. За таблицею з’ясуйте розряд кожного прислівника за значенням.

– Укажіть речення, ускладнені вставними словами. Якими частинами мови ці вставні слова виражено?

– Обгрунтуйте вживання в реченнях розділових знаків.

Створіть за допомогою Інтернету або ж намалюйте аватарку-автопортрет. Увиразніть за її допомогою свої почуття.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

ЧИТАННЯ. ГОВОРІННЯ

УСНИИ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

364. Прочитайте текст. Визначте його тему та головну думку.

Портрет

Іван Крамськой стоїть перед чистим полотном. Художник у широкій блузі, у руці тримає вугіль. Худорляве обличчя митця зосереджене. Зараз він писатиме портрет високочолого кругловидого чоловіка, зовнішність якого добре знає з фотографій. Крамськой чудово пам’ятає його мудрі очі, трохи похмурий погляд.

Насамперед треба знайти найвиразніший ракурс. Тарас Григорович завжди й в усьому був чесним, ніколи не лукавив. Тому на портреті має бути повернутий обличчям до глядача. Це підкреслить відвертість Кобзаря.

Примружившись, художник швидко накреслює вуглем обриси обличчя, намічає постать…

Україну Крамськой знав і любив здавна. Українські мотиви він використав у картині “Русалки”. Працюючи над цим полотном, він відтворив чудову природу краю сонячних днів і місячних ночей.

Рідне місто Івана Крамського Острозьк донедавна було полковим містом України. З п’ятнадцяти до вісімнадцяти років художник працював ретушером у Харкові. То вже потім він почав пробиратися до Петербурзької академії мистецтв…

ПРИСЛІВНИК: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

Іван Крамськой. Портрет Тараса Шевченка

Українська мова була знайома Крамському з дитинства. Нею розмовляла мати. Оце нещодавно Іван знову перечитав Шевченка.

Крамськой кладе мазок Кобзареві на перенісся. Шевченко на портреті відразу хмурнішає. Ні, зморшку між бровами треба трохи згладити. Художник упевнено робить рух пензлем, і погляд Тараса Григоровича робиться м’якшим.

За М. Безхутрим

– Поясніть лексичне значення виділених слів. Звіртеся з Тлумачним словничком.

– Визначте в тексті прислівники. До якого розряду за значенням кожен із них належить? Звіртеся з таблицею.

– З’ясуйте, які типи мовлення поєднано в тексті. Який тип мовлення основний? Прочитайте абзац, у якому подано елементи (деякі риси) зовнішності людини. Що потрібно додати, щоб опис зовнішності за портретом був вичерпний?

– Складіть і запишіть на чернетці опис зовнішності Тараса Шевченка за картиною Івана Крамського.

– Складіть і запишіть план тексту. Введіть до плану пункт “Яким зобразив художник Тараса Шевченка”.

– Усно перекажіть текст за планом, увівши самостійно складений за портретом опис зовнішності Тараса Шевченка.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПРИСЛІВНИК: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ - Українська мова