ПРИСТОСОВАНІСТЬ ОРГАНІЗМІВ І ЇЇ ВІДНОСНИЙ ХАРАКТЕР

Біологія – універсальний довідник

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ЕВОЛЮЦІЯ. ЕВОЛЮЦІЙНЕ ВЧЕННЯ

ПРИСТОСОВАНІСТЬ ОРГАНІЗМІВ І ЇЇ ВІДНОСНИЙ ХАРАКТЕР

Пристосованість – відносна доцільність будови і функцій організму, що є результатом природного добору, який усуває непристосованих особин. Ознаки виникають внаслідок мутацій. Якщо вони підвищують життєздатність організму, його плодючість, сприяють розширенню ареалу, то такі ознаки “підхоплюються” добором, закріплюються у потомстві і стають пристосуваннями.

Види пристосувань.

Форма

тіла тварин дає їм можливість легко пересуватися у відповідному середовищі, робить організми малопомітними серед предметів. Наприклад, обтічна форма тіла у риб, наявність довгих кінцівок у стрибунця.

У рослин форма квітки, положення на пагоні сприяє запиленню.

Маскування – набуття схожості організму з будь-яким предметом навколишнього середовища, наприклад, схожість крил метелика із сухим листям або корою дерев. Форма тіла гусені метеликів-п’ядунів робить їх непомітними серед сухих гілок рослин. Рибу-голку не видно серед водоростей.

Захисне забарвлення приховує організм у середовищі існування,

робить його непомітним. Наприклад, біле забарвлення у зайця, зелене – у стрибунця. Забарвлення, що розчленовує, – чергування світлих і темних смуг на тілі створює ілюзію світлотіні, розмиває контури тварини (зебри, тигри).

Застережливе забарвлення вказує на наявність в даної особини отруйних речовин, спеціальних органів захисту, на небезпеку для хижака (оси, змії, сонечка).

Мімікрія – здатність до наслідування менш захищеним організмом одного виду більш захищеного організму іншого виду (або предмета середовища), що оберігає його від винищення (осовидні мухи, неотруйні змії).

Пристосувальна поведінка у тварин – це загрозлива поза, що попереджає й відлякує ворога, завмирання, турбота про потомство, запасання харчів, будова гнізда, нори. Поведінка тварин спрямована на захист і збереження від ворогів і шкідливих впливів факторів середовища.

У рослин також виробилися пристосування: колючки оберігають від поїдання; яскраве забарвлення квіток приваблює комах-запилювачів; різний час дозрівання пилку і насінних зачатків перешкоджає самозапиленню; різноманітність плодів сприяє поширенню насіння.

Усі пристосування мають відносний характер, тому що діють у визначених умовах, до яких адаптований організм. При зміні середовища пристосування можуть не захистити організм від загибелі, а отже, ознаки перестають бути пристосувальними. Вузька спеціалізація може стати причиною загибелі в умовах, що змінилися.

Причина виникнення пристосувань полягає в тому, що організми, які не відповідають даним умовам, гинуть і не залишають потомства. Організми, що вижили у боротьбі за існування, в даних умовах мають можливість передати свій генотип і закріпити його у поколіннях.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПРИСТОСОВАНІСТЬ ОРГАНІЗМІВ І ЇЇ ВІДНОСНИЙ ХАРАКТЕР - Довідник з біології