Приватизаційні папери

Приватизаційні папери – вид державних цінних паперів, які засвідчують право власника на безоплатне отримання в процесі роздержавлення і приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду і земельного фонду. П. п. в Україні є іменні приватизаційні майнові сертифікати. В Естонії, Латвії та Литві як П. п. були використані ваучери (див. Ваучер). Згідно із Законом України “Про приватизаційні папери” (1992), П. п. можуть бути використані через їх обмін на паї, акції, інші документи, що встановлюють і засвідчують право власності на частку державного майна відповідно до номіналу П. п. Номінальна вартість П. п., випущених державою, повинна дорівнювати вартості частки майна державних підприємств, інших об’єктів, державного житлового фонду, земельного фонду, що приватизуються безоплатно. Проте внаслідок інфляційних процесів, штучного заниження вартості приватизованих об’єктів, діяльності фінансових трастів та з інших причин П. п. в Україні продавалися в середньому за 20 грн, а бл. 8 млн осіб їх не отримали.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Приватизаційні папери - Економічний словник