Привід

Привід – у кримінальному процесі примусове приведення до органів дізнання, слідчого, прокурора або суду підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, свідка, потерпілого, які не з’явилися без поважних причин за викликом у призначений строк. Поважними причинами неявки є: несвоєчасне одержання повістки, хвороба та інші обставини, які фактично позбавляють особу можливості своєчасно з’явитися за викликом. П. обвинуваченого без попереднього виклику може бути застосований лише у випадках, коли він ухиляється від слідства або не має постійного місця проживання. Одночасно із застосуванням П. суд має право накласти на свідка грошове стягнення (ч. З ст. 70 КПК). У цивільному процесі П. може підлягати відповідач у справі про стягнення аліментів (ст. 274 ЦПК). Допускається також П. свідка, який злісно ухиляється від явки до суду. П. здійснюють органи внутрішніх справ за мотивованою постановою відповідних осіб або за ухвалою суду.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Привід - Довідник з правознавства